Pelješac
16.09.2023: CRVENO JEZERO - IMOTSKI
17.09.2023: NAPOLEONOVA POT
18.09.2023: SVETI IVAN NA PELJEŠCU
19.09.2023: SVETI JURAJ NA PELJEŠČU
20.09.2023: OREBIČ
21.09.2023: ELAFITSKI OTOKI
22.09.2023: MUZEJ NIKOLE TESLA