Ribiška pot
19.03.2023: RIBIŠKA POT od ARRIFANA do CARRAPATEIRE
20.03.2023: RIBIŠKA POT od CARRAPATEIRE do VILA DO BISPO
21.03.2023: RIBIŠKA POT od VILA DO BISPO do SAGRESA
22.03.2023: RIBIŠKA POT od SAGRESA do SALEME
23.03.2023: RIBIŠKA POT od LUZA do LAGOSA