Cerkniško jezero, Snežnik

CERKNIŠKO JEZERO IN GRAD SNEŽNIK 19.4.2023

Člani krožka Spoznavajmo Slovenijo smo se v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje udeležili ekskurzije na Notranjsko pod vodstvom naše mentorice knjižničarke gospe Janje Jedlovčnik. Najprej smo se ustavili v kraški dolini Rakov Škocjan in videli kako reka Rak izginja v Tkalco jamo. Glavni cilj pa je bil Dolenja vas, Kebetova domačija in muzej, kjer nam je gospod Kebe na modelu presihajočega jezera prikazal kako jezero med letom deluje, pridobiva vodo ali pa jo izgublja. Nato smo se peljali skozi vasi do Loškega polja in se ustavili pri vasi Kozarišče, kjer se blizu nahaja povsem ohranjen in lepo obnovljen grad Snežnik. Grad smo si z lokalno vodičko temeljito ogledali potem je sledilo še kosilo v gostilni v Starem trgu na Loškem polju. Prečkali smo rečico Obrh, ki z Loškega polja teče v vajo Golobino in se pod zemljo prebije do Cerkniškega jezera. Zadnji postanek, tokrat kratek smo naredili še v Trubarjevi Rašici. Vsi smo bili zelo zadovoljni s takšno poučno ekskurzijo. Stane Vizjak