Jernejeva pot

JERNEJEVA POT 12. 11. 2023

Lepo novembrsko nedeljo sem preživel v Podpohorskih goricah nad Slovensko Bistrico. To je izrazito vinorodno področje. Vinogradi so povsod na prisojnih legah kakšnih 50 m nad ravnino, kjer prevladujejo poljščine. Jernejeva pohodna tudi romarska pot poteka malo gor, malo dol po lepih vaških poteh in cestah skozi naslednje vasi: Devina, Ritoznoj, Šentovec in Kovača vas. Ritoznojčan je tudi sorta vina. Na poti gremo mimo cerkva in kapel, kot so poimenovane na slikah. Praznovanje Martinovega pa je potekalo en dan prej v Slovenski Bistrici. Za celo pot sem porabil okoli 5 ur hoje, dalo bi se tudi hitreje ampak potem ne bi imel toliko posnetkov in tudi mudilo se mi ni nikamor. Stanko Vizjak