Na jezero Golica - Sobota


Vabilo

NA JEZERO GOLICA –SOBOTA 22. 10. 2023

Člani Planinskega društva zavoda za zdravstveno varstvo Celje smo v nedeljo 22. oktobra obiskali Koroško na avstrijski strani blizu meje. Do tja smo prišli skozi mejni prehod Dravograd Vič in se po lepi široki cesti zapeljali do pregradnega jezera na potoku Bistrica. Od jezera se voda po kovinski cevi spušča na turbine vodne elektrarne v dolini in nekaj elektrike prihaja tudi v Slovenijo po meddržavnem dogovoru. Prišli smo sem v času ko se jezero prazni vsakih sedem let zaradi natančnega pregleda jezerske kotanje in tehničnih delov HE Golica. Jezero še ni bilo popolnoma prazno, spustiti se mora še za 15 metrov, potem pa ga bodo v naslednjem letu začeli polniti in to naj bi bilo končano junija 2024. Naredili smo nekaj posnetkov in potem nas je planinska krožna pot vodila po mehkem terenu mimo kmetij in počitniških hiš do gorske vasice Sobota z 319 prebivalci.
V vasi sta dve gostilni tudi osnovna šola, trgovina in tu se lahko oskrbujejo stalni in začasni prebivalci okolice Sobote. Kmetije tukaj oddajajo mleko, pa tudi sobe za goste, ki uživajo v prelepem naravnem okolju sredogorja sredi gozdov, travnikov in pašnikov. Golica na slovensko stran brez globoke vmesne doline prehaja v Košenjak in Kozjak. Vreme je bilo za ta letni čas nadpovprečno toplo, hodili smo ves čas po naseljeni prisojni strani, se ustavili če je bil kak lep razgled ali prizor in nazadnje še pri Bistriškem jezeru, kjer smo naši vodnici Franji čestitali za rojstni dan, pri vodenju pa sta pomagala še vodnika Janez in Franjo. Udeležite se tudi naslednjih naših izletov! Stanko Vizjak