Sv. Miklavž nad Savo

SV. MIKLAVŽ NAD SAVO 6. 1. 2023

Sv. Miklavž je nekaj nad 800 metrov visoka gora v Zasavskem hribovju na levem bregu Save nad vasjo Senožeti, na drugem bregu je Jevnica. Ob reki Savi so stare brodarske vasi in postaje iz časov ko je tukaj potekal rečni tovorni promet iz Ljubljane po Ljubljanici mimo Zaloga, Laz, Jevnice, Kresnic, Litije in tako naprej. Na vrhu te gore je cerkev Sv. Miklavža, ki je zavetnik brodarjev. Tudi nad Celjem imamo na podobni legi Sv. Miklavža (nad Savinjo) Danes tukaj poteka Zasavska planinska pot, ki je regijska in krajša Domžalska pot spominov. Po tej poti sem tudi šel. Z vlakom sem se peljal do Jevnice ,prečkal Savo čez slikovit lesen most in potem skozi vas Senožeti, ki je ob vznožju hribov. Asfaltna pa tudi ločena markirana pot vodita do gorske uravnave tako značilne za Slovenijo na višini med 600 in 700 metri, kjer imamo hribovske vasi. Najbolj znana tukaj so Vače pri Litiji. Velika vas je na tej višini, en km oddaljena proti zahodu je Križevska vas, kjer je eden od žigov poti ob spomeniku. Po 20 minutnem vzponu po pravi planinski poti pridemo do sedla, kjer je zaselek Katarija nad katerim se dviga vzpetina Sv. Miklavža s cerkvijo. Megla je segala do višine 600 metrov v celotni Ljubljanski kotlini, bil je torej temperaturni obrat, v dolinah je bilo hladneje kot v hribih. Od Katarije pelje cesta na sedlo Grmače, od tam pa ni več daleč do skoraj novega planinskega doma na Uštah – Žerenk. To popoldne pa je bil prazen, planinci so šli drugam. Od tod sem krenil po cesti proti trgu Moravče v središču Moravške doline. Moravče imajo lepo izoblikovano trško jedro, a je kar nekaj stavb praznih ali pa ne kažejo pravega življenja. Ob slikoviti baročni cerkvi je tabla, ki prikazuje šolsko pot bodočega matematika Jurija Vege, ki je tu obiskoval šolo. Iz Moravč ni avtobusa za Celje, moral sem se naprej peljati do Ljubljane, nato pa z vlakom nazaj. Bil sem med vožnjo pozoren in v mraku fotografiral hrib Sv. Miklavža, ki se je videl iz savske doline. Stane Vizjak