Passau

PASSAU 25. 8. 2023

Passau je danes mesto s 54 000 prebivalci na sotočju treh rek: Donave, Inn in Ilz. Zadnja je najkrajša, najmanjša temne barve, ki jo dobi v tleh Bavarskega gozda od koder priteče. Inn priteče iz Tirolske, Donava pa izvira na Bavarskem in je večino razdalje plovna reka. Passau je bil od nekdaj izpostavljen poplavam, ki so segale več metrov visoko, zato prebivalci v spodnjem nadstropju v stanovanjih in kleteh nimajo parketa in lesene opreme, ampak se selijo v zgornja nadstropja hiš. Vodni rečni promet, pred železnico tovorni, zadnjih 200 leta pa turistični je tisto kar mesto drži pokonci. 1978 je Passau dobil tudi univerzo. V starem delu mesta , ki je dvignjen nad rekama so predvsem velike cerkve, izstopa škofijska stolnica, potem samostani, šole in dva gradova. Sotočje med Innom in Donavo spominja v Celju na sotočje Savinje in Voglajne, še bolj pa na Špico, sotočje med Ložnico in Savinjo. Potem vemo s kakšnimi problemi se meščani ubadajo. Rimljani so osnovali prvo naselje imenovano Batava, v srednjem veku so se naselili sem Bayuvari, to je predniki Bavarcev. Poleg katoliške vere, je tukaj prisoten tudi protestantizem – luteranstvo. V mestu je tudi muzej steklarstva. Ob obali reke Donave smo se vkrcali na ladjo in se peljali 6 ur po reki navzdol do Linza v Avstriji.