Sveti Lovrenc na Gori

Fotopotep Sv. Lovrenc - Veliko Kozje in nazaj!
Lp, Pero