Danica Doberšek

Danica Doberšek

    Leto 2012

  1. 08.07.2012: Bistriška špica (avtorica Danica Doberšek)

  2. 01.07.2012: Velika Baba (avtorica Danica Doberšek)

  3. 17.06.2012: Slemenova špica (avtorica Danica Doberšek)