Milan Gugleta

Milan Gugleta

    Leto 2010

  1. 13.06.2010: 43. srečanje planincev Pošte in Telekoma na Mozirski koči (avtor Milan Gugleta)