DRUŠTVO ZA OHRANJANJE SPOMINA NA POHOD XIV. DIVIZIJE LAŠKO

                                      

 

ČLANICAM IN ČLANOM DRUŠTVA

GOSTOM

 

V A B I L O

 

Na podlagi 10. člena Statuta Društva za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije Laško sklicujem Zbor članov društva.  Zbor bo potekal v petek, 19. marca 2010 v dvorani  Sindikalnega doma v Rečici pri Laškem  s pričetkom ob 18.00 uri.

 

Predlagam dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav

2. Izvolitev delovnih organov zbora

3. Poročila:

                  - o delu društva v letu 2009, poročilo poveljnika pohodne enote

                  - finančno poročilo za leto 2009

                  - poročilo nadzornega odbora

                  - poročilo častnega razsodišča

4. Razprava o poročilih in sprejem poročil

5. Predlog programa dela za leto 2010  in predlog finančnega načrta za leto 2010 in sprejem 

    le-teh

6. Beseda gostov

7. Podelitev priznanj in članskih izkaznic

8. Razno, zaključek in družabno srečanje

 

Zaradi lažje priprave zbora prosim, da svojo udeležbo javite na spodaj navedene številke ali e-naslov do 17. marca 2010.

Članarino v višini 10,00 € plačate na spodaj navedeni TRR do zbora, lahko pa tudi v gotovini 30 minut pred zborom v Rečici.

 

V pričakovanju udeležbe vam pošiljamo                                                     Konrad Zemljič

                                                                                                   Predsednik

lep pozdrav!