DRUŠTVO ZA OHRANJANJE SPOMINA NA POHOD XIV. DIVIZIJE LAŠKO

 

                                                                            

 

 

 

P R I J A V N I C A

 

za udeležbo na tridnevnem pohodu

 

PO POTEH XIV. DIVIZIJE 2010

 

Podpisani, _______________________, rojen ____________________

 

stanujoč_________________________, pošta ____________________

 

tel./mob. št.:_______________, e-mail: __________________________

 

članska izkaznica št.: _________, se prijavljam na pohod Po poteh XIV.

 

divizije od 05.02.2010 do 07.02.2010 na trasi od Sedlarjevega do Gračnice.

 

S podpisom te prijave izjavljam, da sem zdravstveno in psihofizično zdrav in da se udeležujem pohoda na lastno odgovornost.

 

V/na ______________

dne _______________

 

                                                                                              _____________

                                                                                                        podpis

 

STARTNINO PLAČATE IN PRIJAVNICO POŠLJETE NAJKASNEJE DO 30. 01.2010 NA NASLOV:

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE SPOMINA NA POHOD XIV. DIVIZIJE

LAŠKO, TRUBARJEVA ULICA 3, 3270 LAŠKO