DRUŠTVO ZA OHRANJANJE SPOMINA NA POHOD XIV. DIVIZIJE LAŠKO

                                                                          

 

SPOŠTOVANI !

 

Bliža se mesec februar, ko se mnogi med nami, pa tudi prijatelji izven članstva društva, pričnemo »pripravljati« za udeležbo na tradicionalnem pohodu Po poteh XIV. divizije. Vemo, da vas zanima, kdaj in kako bo letos, ko bomo pohod izvedli že 37. zapovrstjo. Nekaj osnovnih informacij vam posredujemo preko tega pisanja.

Letošnji pohod bo potekal po že izoblikovani trasi od Sedlarjevega do Gračnice pri Rimskih Toplicah.

Časovnica pohoda bo v že uokvirjenih terminih:

     -    od 05. februarja 2011 do 07. februarja 2011,

-         odhodi avtobusa 05.02.2011 : -  iz Laškega ob 07.00   (avtob. postaja Laško)

                                                            -  iz Celja ob 07.20  (nova avtob. post. Celje)

                                                            -  iz Šentjurja ob 07.45  (avtobus.post.Šentjur)

                                                            -  s Prevorja ob 08.45  (izpred samopostrežne).

 

Rok za prijavo na pohod je 30. januar 2011. Prijavite se s priloženo prijavnico na naslov, naveden na prijavnici, priložite tudi kopijo plačila startnine.

Startnina za udeležbo na pohodu znaša:

-         za člane s plačano članarino za leto 2010                        - 40,00 €

-         za ostale in tiste z neplačano članarino za leto 2010      -  60,00 €,

-         startnina se plačuje na TRR društva: Banka Celje, št.: 06000-0939498261 s sklicem OO-2011- št. članske izkaznice.

 

Prej prispele prijave bodo imele prednost pri popolnitvi kvote pohodnikov.

Pohodnikom svetujemo trajanju pohoda in vremenu primerno obleko in obutev ter spalno vrečo in spalno podlogo (SV jih letos ne zagotavlja), nočitve so v športnih objektih (brez postelj!).

Dodatne informacije so možne na  tel. številkah: 041-885-237, 031-328-629 in 040-916-461, oziroma  pisarni društva na Trubarjevi 3, Laško ob sredah od 16.00 do 18.00 ure

 

Laško, 15.01.2011                                                                    Konrad Zemljič

                                                                                                     Predsednik

Pozdrav!