PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                                                          Celje,  1. 2. 2016

ODSEK ZA POHODNIŠTVO, STANETOVA 20, SI-3000  CELJE

tel. 03 492 4850,  gsm 051 338 358;  pdcelje@siol.net; http://www.planinsko-drustvo-celje.si

 

 

»OKOLŠNA PODOBE RAJA«  

BORŠT,  931 m, 

v  PONEDELJEK,  8.  februarja  2016 

 

IZ ZANKE,

KI STA JO OKOLI GOZDNATE PLANOTE Mežakle ZATEGNILI Sava Dolinka IN NJEN PRITOK Radovna,

SE JE USPELO IZVITI LE NEKAJ PRITLIKAVCEM S Homom NA ČELU,

MEDTEM KO JE OSTAL V NJEJ UJET KOMAJ KILOMETER ODDALJENI Boršt.

 

PRAV PRED Borštom IN Homom

SE JE Radovna ODLOČILA, DA JU LOČI S 1600 metrov DOLGIM Vintgarjem.

HRIBOVJE NA ENI IN DRUGI STRANI Vintgarja

LEŽI V OKOLICI Bleda MED Zasipom IN Blejsko Dobravo.

 

PESNIK France Prešeren JE PRIMERJAL Bled S PODOBO RAJA.

NA PLANINSKI IZLET OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

VAS TOREJ LAHKO POVABIMO KAR Z VERZOM IZ NJEGOVEGA Krsta pri Savici:

Dežela Kranjska nima lepšga kraja, ko je z okolšno ta, podoba raja.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOKRAT SE ODPRAVIMO NA POT Z VLAKOM.

NAJPOZNEJE DO 8h15, ČETRT ČEZ OSMO, PRIDEMO NA Železniško postajo Celje,

DA ŠE USPEMO ZA 20,80 € KUPITI PRAZNIČNO POVRATNO VOZOVNICO, Turist vikend, DO Žirovnice.

VLAK ODPELJE ŽE OB 8h34. PO DALJŠEM PRESTOPU V Ljubljani IZSTOPIMO OB 10h56 V Žirovnici, 557 m.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREČKAMO CESARSKO IN AVTOMOBILSKO CESTO.

SPREHODIMO SE SKOZI NASELJE Breg, 537 m, NA ROBU SAVSKE TERASE.

SPUSTIMO SE DO Save Dolinke IN STOPIMO ČEZ Piškotarjev most, ≈420 m.

 

VZVODNO SE SPREHODIMO MIMO TRSTIŠČA POD Mužjem DO Vodne elektrarne Zasip IZ LETA 1931.

Turbino poganja Radovna, ki priteka iz zajetja pod slapom Šum, 520 m, po 1,8 km dolgi cevi v 220 cm visokem predoru.

 

IZ KORITA SE VZPNEMO PRI ŽUPNIJSKI Cerkvi Janeza Krstnika, 556 m, V  TEPKARSKI Prgariji/Zasipu,

OD TAM PA ŠE DO PODRUŽNIČNE Cerkve Svete Katarine, 634 m,

KI JO ŠE IZ TURŠKIH ČASOV OBDAJA TABRSKO OBZIDJE.

 

Za napoleonskih vojn je neki francoski general velel pod prag cerkve zakopati skrinjo z zakladom.

Danes bi zaklad na tem mestu zaman iskali., je pa v gozdu za cerkvijo resnično skrit sodoben zaklad GEOCACHE...

 

OD CERKVE PELJE OZNAČENA POT V ZAHODNI SMERI PO SLEMENU NA IZRAZITI Hom, 834 m,

KI GA JE France Prešeren

ZARADI NJEGOVE OBLIKE OB POGLEDU IZ SVOJE ROJSTNE Vrbe IMENOVAL Oltar Gorenjske.

 

Blizu Podhoma je v družinski vili po načrtu arhitekta Maksa Fabianija živel Albin Belar, 1864 - 1939, prvi slovenski

potresoslovec in oče Triglavskega narodnega parka. Iz Podhoma je doma tudi Tinka Gantar, ki nas bo spremljala na izletu.

 

SESTOPIMO V ZASELEK Vintgar, ≈580 m, NA ZAČETKU SOTESKE,

A DANAŠNJA POT NAS NE BO PELJALA PO NJEJ,

MARVEČ SE Z LEVEGA BREGA Radovne PO PRISOJNI STEZI POVZPNEMO NA Boršt, 931 m.

 

PO SEVERNEM SLEMENU SESTOPIMO NA NEIZRAZITO SEDLO, ≈800 m,

IN STOPIMO ŠE NA DOKAJ RAZGLEDNE Vrše; 850 m.

Med Borštom in Vršami sta 2. novembra1984 izgubila življenje znana alpinista Aleš Kunaver in Toni Hiebeler.

Potrudili se bomo poiskati spominsko ploščo na mestu te hude helikopterske nesreče.

 

NA Vršah SE ODLOČIMO, ALI NAJ OBIŠČEMO ŠE DOKAJ SKALNATI Žerjavec/Kavče, 805 m, NAD Lipcami.

 

V OBEH PRIMERIH SESTOPIMO NA Blejsko Dobravo, 577 m.

PO Dobravskem polju SE SPREHODIMO DO Save Dolinke. PREČKAMO JO NA JEZU ELEKTRARNE Moste.

 

Ž Železniške postaje Žirovnica ODPELJE VLAK OB 18h15. V Celju IZSTOPIMO OB 21h15.

NA LAHEK A ZANIMIV IZLET SE PRIJAVIMO DO PETKA V DRUŠTVENI PISARNI.

 

Pa lep kulturni praznik na oltarju Gorenjske!                                                                             Tone Primožič