PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                            CELJE, 27.03.2006

ODSEK ZA POHODNIŠTVO, STANETOVA 20, SI-3000 CELJE

TEL.: 03 492 4850, 03 492 4851

 

P O  D E Ž E L I  P E T R A  K L E P C A

 

D R G O M A L J, 1154 M,

V SOBOTO, 8. APRILA 2006

 

KDOR JE KDAJ ISKAL KAKŠNO MANJ PROMETNO BLIŽNJICO NA MORJE,

SE JE NEMARA ODLOČIL POTOVATI NA DOPUST SKOZI KOČEVJE IN ČEZ DELNICE.

MEDTEM JE NA KOSTELSKEM PREČKAL MEJNO REKO KOLPO,

KI SE V TEJ DEŽELICI Z BURNO PRETEKLOSTJO PRVIČ IZVIJE IZ SOTESKE.

 

NEDALEČ PROČ SE V GORSKEM KOTARJU,

NA DESNI STRANI OMENJENE CESTE IN NAD HRVAŠKIM BREGOM KOLPE,

SKRIVA TUDI CILJ NAŠEGA PLANINSKEGA IZLETA, NA KATEREGA VAS LEPO VABIMO.

 

S POSTAJALIŠČA OB GARAŽNI HIŠI NA CELJSKI GLAZIJI

SE Z NAROČENIM AVTOBUSOM ODPELJEMO OB PETIH ZJUTRAJ, 5.00.

 

Z OBROČA OKOLI PRESTOLNICE

ZAVIJEMO ČEZ TURJAK PROTI KOČEVJU IN SE SPUSTIMO H KOLPI.

Z OSEBNO IZKAZNICO ALI POTNIM LISTOM

SE PREDSTAVIMO NAJPREJ NAŠIM ORGANOM V PETRINI, 225 M,

IN NATO ŠE HRVATOM ONSTRAN MOSTU V BRODU NA KOLPI, 224 M.

KDOVEKOLIKOKRAT SO ČEZNJO BRELI TURŠKI JEZDECI IN AKINDŽIJE!

 

PO NEKAJ NADALJNJIH KILOMETRIH PROTI TOKU KOLPE SMO NA KUŽELJSKEM POLJU.

NA NJEGOVEM SLOVENSKEM ROBU SE POD KUŽELJSKO STENO SONČI VASICA KUŽELJ,

NA HRVAŠKI STRANI PA HRVAŠKI KUŽELJ IN ŠE NEKAJ MANJŠIH VASI.

 

ENA OD NJH JE TUDI NAŠE IZHODIŠČE GUČE SELO, 236 M,

KJER POIŠČEMO OZNAČENO STEZO ČEZ HRVAŠKO KUŽELJSKO STENO NA ROB PLANOTE.

OD TAM VODI PRAV TAKO OZNAČEN ODCEP PRED HAJDOVO HIŽO, 725 M,

MOGOČNO KRAŠKO JAMO Z VHODNO DVORANO RAZSEŽNOSTI 85 X 27 X 16 M3.

NE STIKAMO PO NJENIH ROVIH, KI SEGAJO DO 1188 METROV GLOBOKO V DRGOMALJ,

TEMVEČ SE RAJŠI VRNEMO NA KRAŠKO PLANOTO PRI GOSPODARSKI BAJTI, 840 M.

 

NA NARAVNEM NADSTREŠKU AJDOVSKE HIŠE STOJI NEDALEČ PROČ VIDIKOVAC, 912 M

PRED DESETLETJI SO NA NJEM POSTAVILI

IN KMALU ZATEM TUDI ŽE OPUSTILI HOTEL Z 200 POSTELJAMI.

NAJBLIŽJI NAM JE ODTOD MALI DRGOMALJ, 1153 M.

Z NJEGA PRIDEMO PO MESTOMA RAZGLEDNEM SLEMENU NA VELIKI DRGOMALJ, 1154 M,

MEDTEM KO NA POL POTA PROTI STAREMU DRGOMLJU, 1061 M,

SESTOPIMO S HRBTIŠČA PO SEVEROVZHODNEM POBOČJU NA OZNAČENO VEČNO POT GPP.

 

PO STAREM KOLOVOZU ZA SPRAVILO SENA IN LESA,

KI REŽE PRISOJNO REBER LEŠNIŠKEGA DRGOMLJA,

NAS GORANSKA PLANINSKA POT PRIPELJE V VELIKO LEŠNICO, 340 M,

KJER SE HIŠE STISKAJO OB RES VELIKI CERKVI ROŽENVENSKE MATERE BOŽJE.

 

NA GLAVNO CESTO IZ BRODA PROTI DELNICAM STOPIMO V MALI LEŠNICI, 250 M.

TUDI NA NJENI DRUGI STRANI PONUJA GORSKI KOTAR NARAVNIH LEPOT V OBILJU.

LE ČETRT URE JE ODDALJEN IZVIR KOLPICE, 314 M,

H KATEREMU SE PO SEDMIH URAH DRGOMLJA ZAGOTOVO ŠE POTRUDIMO.

 

K DOBRI OBUTVI NAVZLIC KOLEDARSKI POMLADI NE POZABIMO GAMAŠ;

ZLASTI ZARADI AJDOVSKE HIŠE PA NITI ČELNE ALI VSAJ ŽEPNE SVETILKE!

 

ČE SMO POLEG OSEBNE IZKAZNICE ALI POTNEGA LISTA

IMELI PRI SEBI TUDI KAKŠNO HRVAŠKO KUNO,

SMO SE LAHKO NEKOLIKO ODDAHNILI IN ODŽEJALI ŽE V BLIŽNJEM BRODU NA KOLPI,

PREDEN SMO SE SKOZI PETRINO PO ISTIH CESTAH OKOLI OSMIH VRNILI DOMOV.

 

PRIJAVIMO SE V DRUŠTVENI PISARNI NA STANETOVI 20,

KJER VPLAČAMO 3000 TOLARJEV ZA NAROČENI AVTOBUSNI PREVOZ.

 

L E P  I Z L E T  I Z  D O L I N E  500  V R S T  M E T U L J E V

 

IZLET PREDLAGAL TONE PRIMOŽIČ