PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                                          Celje, 17. 02. 2013

ODSEK ZA POHODNIŠTV0,  STANETOVA 20,  SI-3000 CELJE

tel.  03 492 4850;  gsm  051 338 358;  pdcelje@siol.net;  http://www.planinsko-drustvo-celje.si

 

MED VÓJSKIM IN TREBUŠO

GABROVO BRDO,  1048 m, 

v NEDELJO,  24. februarja 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

V POLŽASTEM OBJEMU 60 km DOLGE Idrijce LEŽI Vojsko.

ŠE PRED STO LETI SO SI NAJVIŠJO ŽUPNIJO NA Kranjskem

DELILA TRI OKRAJNA GLAVARSTVA IN PET OBČIN,

PO OBEH VOJNAH PA SE JE NA OKOLI 1000 metrov VISOKI PLANOTI SPREMENILO MARSIKAJ.

 

PRED TOPLO SAPO Z MORJA ŠČITIJO Vojsko PRECEJ VIŠJI Golaki SREDI Trnovskega gozda,

NA MILOST IN NEMILOST PA JE PREPUŠČENO MRZLIM VETROVOM Z JULIJCEV.

 

Še huje! Planota se na severu konča z Idrijskim prelomom,

ki se v ravni črti dinarske smeri vleče iz Idrije v Dolenjo Trebušo čez Oblakov vrh po Kanomlji in Hotenji,

nadaljuje pa skozi Žago pri Bovcu po dolini Učje ter Val Venzonassa v Karnijo,

v nasprotni smeri pa iz Idrije čez Cerkniško jezero v Prezid in naprej proti Velebitu...

Na prelomu je iz nedri Zemlje priteklo živo srebro, v Idriji pa 26. marca 1511 najhujši znani potres v Sloveniji...

 

Gabrovo brdo NAS ČAKA NA ROBU Vojskarske planote nad Idrijskim prelomom.

VLEČE SE MED DOLINO Hotenjke IN VZPOREDNO SOTESKO POTOKA Gačnika.

Gačnik JE ZARADI ŠTEVILNIH SLAPOV, NAŠTEJEMO JIH LAHKO KAR ŠTIRINAJST,

PO IZROČILU VOJSKARJEV VELJAL ZA DRUGO NAJGRŠO GRAPO V VSEJ AVSTROOGRSKI.

 

VABIMO VAS NA PLANINSKI IZLET ČEZ Gabrovo brdo

PO ROBU Idrijskega preloma IN VISOKO NAD TEMAČNO LEDENO GLOBELJO Gačnika.

 

S POSTAJALIŠČA PRED BABILONSKO STAVBO NA GLAZIJI OB LJUBLJANSKI CESTI

SE ODPELJEMO Z NAROČENIM AVTOBUSOM OB petih ZJUTRAJ.

AVTOMOBILSKO CESTO ZAPUSTIMO V LOGATCU.

OD KALC DALJE VIJUGAMO PO Keltiki DO SPODNJE IDRIJE, 305 m,

KJER ZAVIJEMO V KANOMLJO, VOŽNJO PA SKLENEMO NA OBLAKOVEM VRHU, 721 m.

 

ONSTRAN PRELAZA SE CESTA SKOZI Hotenjo SPUSTI V Dolenjo Trebušo,

MI PA S STIČIŠČA Šebreljske in Vojskarske planote

KRENEMO NA SLEDNJO PO DOBREM KOLOVOZU PROTI JUGOVZHODU.

VRH STRMALI DOSEŽEMO VOJSKARSKI ZASELEK OGÁLCE, 1040 m,

KJER JE OHRANJEN MED DRUGIM TUDI VODNJAK NA VAGO Z LETNICO 1861.

 

PO OZNAČENI POTI ČEZ VOJŠČICO, 1140 m,

KJER JE POKOPALIŠČE SPOMENIK 305 PADLIM PARTIZANOM V ZAČETKU APRILA 1945,

STOPIMO OD SOSEDA ŽGAVCA, 1100 m, ŠE NA BLIŽNJI HUDOURNIK, 1148 m.

HUDOURNIK JE IZJEMEN RAZGLEDEN BALKON NAD OBLAKOVIM VRHOM

IN NAJLEPŠE RAZGLEDIŠČE NA VSEJ VOJSKARSKI PLANOTI!

 

S HUDOURNIKA SESTOPIMO PO NOVEJŠI GOZDNI CESTI NA VRH HOTENJE, 960 m,

ODKODER JE PRED NAMI KRAJŠI ODSEK BREZ POTI NA GABROVO BRDO, 1048 m.

 

NANJ PRIPELJE LOVSKA STEZA IZ NASPROTNE SMERI, PO SLEMENU S SEVEROZAHODA.

PO TEJ STEZI, KI POSTAJA VEDNO BOLJŠA, SESTOPIMO ČEZ ČARJEV VRH, 705 m,

IN JANOV VRH, 420 m. NA NAŠI DESNI ZIJA IDRIJSKI PRELOM, NA LEVI PA SLUTIMO GAČNIK.

 

SESTOP SKLENEMO NA TRAVNIKU V DOLENJI TREBUŠI,

IZLET PA POD KORITOM, 191 m, OB GLAVNI CESTI NA DESNEM BREGU IDRIJCE.

ZARADI SNEGA NI BILO LE 4 ure IN POL HOJE! DOMA BOMO SPET okoli 22. ure.

 

NA POT LE Z DOBRIMI ČEVLJI, GAMAŠAMI, SVETILKO IN DEREZICAMI, MORDA KRPLJAMI.

PRIJAVIMO SE V DRUŠTVENI PISARNI. PRISPEVEK ZA PREVOZ ZNAŠA 23,00 €.

 

DOBER DAN NAD GAČNIKOM!                                                                   Tone Primožič