PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                       CELJE, 22.05.2007

ODSEK ZA POHODNIŠTVO, STANETOVA 20, SI-3000 CELJE

TEL.: 03 492 4850, 051 338 358

 

 

T R I G R B I  G R E B E N  N A D  Z I L J S K O  D O L I N O

 

 

G R A S L I T Z E N,  GLAZICE,  2044 M,

V NEDELJO,  3. JUNIJA 2007

 

 

TJA DO ŠMOHORA SEGA SPODNJA ZILJSKA DOLINA

IN PRED STO LETI JE V NJEJ PREVLADOVAL POJOČI ZILJSKI SLOVENSKI GOVOR.

LEVI BOK DOLINE ŠČITITA PROTI SEVERU DOBRAČ IN NEGAL IZ ZILJSKIH ALP.

 

MEDTEM KO SE OB BISTRI ZILI POD DOBRAČEM SONČI LE MALO NASELIJ,

ODKAR SE JE TISTEGA SODNEGA DNE V JANUARJU LETA 1348 OB STRAŠNEM POTRESU

ODKRHNILA NJEGOVA JUŽNA STENA IN POKOPALA SEDEMNAJST VASI,

JIH DOSTI VEČ ŽIVI OB PRISOJNEM VZNOŽJU NEGALA.

 

SLEDNJI JE LJUDEM POD SABO PRIZANESEL S KRUTO USODO.

ČETUDI SO JUŽNA POBOČJA VRHOV V NEGALOVI SKUPINI DOKAJ STRMA,

JE NJEGOV DOLGI GREBEN TRDEN, VAREN IN PROTIPOTRESNO ZGRAJEN.

 

S TRIGRBIMI GLAZICAMI SE NADALJUJE NEGALOV GREBEN PROTI VZHODU,

DOKLER SE PREK KOZJEGA HRBTA NE IZPOJE NA OVRŠJU,

ŽE OD PAMTIVEKA ZNANI BLIŽNJICI MED ZILJSKO IN DRAVSKO DOLINO.

 

VABLJENI IZ ZILJSKE DOLINE SKUPAJ S TOMAŽEM IN SMILJANOM

PO RAZGLEDNIH IN CVETOČIH GREBENIH PA KOZJIH HRBTIH NA OVRŠJE!

 

S POSTAJALIŠČA PRED PARKIRNO STAVBO NA CELJSKI GLAZIJI

SE Z NAROČENIM AVTOBUSOM ODPELJEMO OB PETIH ZJUTRAJ, 5.00.

ČEZ MEJNA PREHODA POD PONCAMI V RATEČAH IN OB ZILJICI V VRATCIH

SE PRIPELJEMO NARAVNOST POD DOBRAČ V ZILJSKI DOLINI.

 

VOŽNJO NADALJUJEMO SKOZI NASELJA POD STRMIMI REBRI NEGALOVE SKUPINE.

ENO MED NJIMI JE POTOK,

KJER JE TEKLA ZIBEL SLOVENSKEGA JEZIKOSLOVCA URBANA JARNIKA, 1784- 1844.

MALCE POD CESTO LEŽE VITOVČE,

KJER SE JE RODIL OČE ZEDINJENE SLOVENIJE MATIJA MAJAR ZILJSKI, 1809-1892.

ZAPOMNIMO SI ŠE HADRE, ŠTEBEN, GOSTINJO VAS IN BORLJE, FÖROLACH, 619 M,

KJER JE LETA 1926 DR.JANEZ LUČOVNIK IZDAL PRVO ŠTEVILKO TEDNIKA NEDELJA.

 

KO V BORLJAH SKLENEMO JUTRANJO VOŽNJO,

NAJDEMO ZA VASJO GRAMOZNICO, 663 M,

NAD NJO PA ZAČETEK PASTIRSKE IN LOVSKE POTI V PLANINSKI JAREK, ALMGRABEN.

IZ NJEGA SE MIMO LOVSKE ZIDANICE, DIE GEMAUERTE, 1451 M,

POVZPNEMO NA BORELJSKO SEDLO, 1870 M.

ČEZENJ VODI PASTIRSKA POT NA TRISTO METROV NIŽE LEŽEČO BORELJSKO PLANINO,

A RAJŠI ZAVIJEMO DESNO PO POTI 250 NA RAZGLEDNI GREBEN GLAZIC, GRASLITZEN.

 

TA VISOKO NAD OSOJNO ŠTEBENSKO PLANINO PELJE NA ZAHODNI VRH, 2044 M,

IN SE NADALJUJE ČEZ SREDNJI NA VZHODNI VRH, 1897 OZIROMA 1932 M.

S SLEDNJEGA SESTOPIMO NA OPUŠČENO GOSTINJO PLANINO, 1607 M,

KJER SO NEKOČ CELO KOPALI RUDO, IN NA PREVAL H KRIŽU, 1527 M.

SEM GOR JO IZ BORELJ PRIMAHA TUDI POT MIMO BOŽJEPOTNEGA ŠTEBNA, 1004 M.

PO TEJ ZANIMIVI POTI JE MOŽNO HITRO SESTOPITI K VOZNIKU V BORLJE ...!

 

POT 250 SE OD KRIŽA NADALJUJE ČEZ VES KOZJI HRBET, GEIßRÜCKEN, 1468 M.

NEMARA SE NA RAZPOTJU, 1505 M,

ODLOČIMO ŠE ZA STRANPOT, PO KATERI SE ČEZ HADRSKO PLANINO, 1717 M,

POVZPNEMO NA SAMOTNO IN RAZGLEDNO ČEGLO GORO, TSCHEKELNOCK, 1894 M.

PO ISTI OZNAČENI STEZI SE Z GORE VRNEMO NA HADRSKO PLANINO, 1717 M,

IN PO POTI 250 SKLENEMO IZLET NA OVRŠJU, WINDISCHE HÖHE, 1110 M.

SEM GOR SE JE BIL IZ BORELJ MEDTEM PRIPELJAL TUDI NAŠ VOZNIK S SOPOTNIKI.

 

BREZ STRANPOTI

SMO CILJ PRI SVETEM ANTONU NA OVRŠJU DOSEGLI PO OSMIH URAH HODA,

TAKO DA SE LAHKO VRNEMO DOMOV OKOLI DESETE URE ZVEČER.

 

KO ŠE NI BILO TURSKE ŽELEZNICE KAJ ŠELE DOBRIH CEST,

SI JE MARSIKDO ČEZ OVRŠJE SKRAJŠAL POT IZ DRAVSKE V ZILJSKO DOLINO.

TUDI NAŠ VALENTIN STANIČ JE IZ SOLNOGRADA NA GORIŠKO HODIL TOD ČEZ.

 

NIKAR NA POT BREZ VELJAVNE OSEBNE IZKAZNICE ALI POTNEGA LISTA!

POSKRBIMO, DA NAŠE VESELJE NA GLAZICAH NE BO OVENELO ZARADI ŽEJE!

 

PRIJAVIMO SE V DRUŠTVENI PISARNI NA STANETOVI 20,

KJER ZA NAROČENI PREVOZ VPLAČAMO 15,00 EVROV.

 

P R I J E T E N  I Z L E T  N A  O V R Š J E

 

TONE PRIMOŽIČ