PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                                            Celje,  18. 1. 2011

ODSEK ZA POHODNIŠTV0,  STANETOVA 20,  SI-3000 CELJE

tel.  03 492 4850;  gsm  051 338 358;  pdcelje@siol.net;  http://www.planinsko-drustvo-celje.si

 

MED SOČO IN PRASOČO

JELENK,  787 m, 

V NEDELJO,  29. januarja 2012

 

MED MOSTOM NA SOČI IN SOLKANOM SE RAZPROSTIRA BANJŠKA PLANOTA.

NA ZAHODU SEGA DO ZAJEZENE A ŠE VEDNO BISTRE SREDNJE SOČE,

NA VZHODU PA DO SUHEGA ČEPOVANSKEGA DOLA,

KI JE PO NJEM V DAVNINI TEKLA PRASOČA.

 

POTOK AVŠČEK JE PRESEKAL PLANOTO NA DVE KRILI.

NEKAJ VRHOV NA ZGORNJIH BANJŠICAH PRESEGA TISOČ METROV. LAŠČEK JE MED NJIMI.

NA SPODNJIH JE SVETA GORA PRI GORICI POSLEDNJA V ZANKI MED SOČO IN PRASOČO.

 

NAŠA POT BO PREREZALA SPODNJE BANJŠICE.

PO RAZGLEDNI STEZI SE BOMO POVZPELI NA JELENK,

KI JE NAJVIŠJI VRH NA NJIH SOŠKEM ROBU,

Z ZGORELCA PA PO STRMALIH NAD PRASOČO SESTOPILI V ČEPOVANSKI DOL.

PO NJEJ VAS SKUPAJ Z Jožetom Medveščkom IZ BODREŽA VABIMO NA ZANIMIV IZLET.

 

S POSTAJALIŠČA PRED PARKIRNO STAVBO OB LJUBLJANSKI CESTI

ODPOTUJEMO Z NAROČENIM AVTOBUSOM OB petih ZJUTRAJ, 5:00.

KO V LOGATCU ZAPUSTIMO AVTOMOBILSKO CESTO,

VIJUGAMO PO KELTIKI DO MOSTA NA SOČI IN ŠE PO SOŠKI DOLINI NAVZDOL

DO ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA AVČE NA LEVEM BREGU ZAJEZENE SOČE, okoli 106 m.

 

KO DOSPEMO V AVČE, 192 m,

NAS KAŽIPOT ŽELI ZVABITI NA KRAJ, KAMOR JE 31. marca 1908 PADEL IZPODNEBNIK.

LJUDJE SPRVA NISO VEDELI, ALI GRE ZA PRVOAPRILSKO ŠALO ALI ITALIJANSKO KROGLO...

MI RAJŠI PRESTOPIMO AVŠČEK IN SE PO REBRU POVZPNEMO NA AVŠKI KUK, 675 m.

TUDI 826 metrov CEVI ČRPALNE ELEKTRARNE AVČE JE POLOŽENIH BLIZU NAŠE POTI...

 

Z AVŠKEGA KUKA STOPIMO H GORNJEMU BAZENU, do 600 m, ZA NOVO ELEKTRARNO.

V PRAVCATO JEZERO LAHKO NAČRPAJO DO 2 170 000 m³ VODE IZ REKE SOČE.

 

PO OBISKU Sv. Antona NA BLIŽNJEM KANALSKEM VRHU, 589 m,

ODKRIJEMO OZNAČENO POT, KI ČEZ VRHOVSKI KUK, 716 m,

PELJE NA SKALNATI IN RAZGLEDNI JELENK, 787 m.

ITALIJANI SO GA MED 11. SOŠKO BITKO ZASEDLI 22. avgusta 1917,

DANDANAŠNJI PA GA IZPODJEDA A NE OGROŽA KAMNOLOM CEMENTARNE V ANHOVEM.

 

SESTOPIMO PO ŠKRAPLJAH, PRESKOČIMO OZKO CESTO S KANALSKEGA VRHA V BATE

IN NAMENIMO SE V ZASELEK LOHKE, 714 m, KJER SE NEMARA OGLASIMO PRI ŽBOGARJU.

 

SVOJO POT PO BANJŠICAH

NADALJUJEMO ČEZ SLEME, 800 m, IN KUK, 788 m, NA ZGORELEC, 876 m.

 

S SLEDNJEGA SESTOPIMO

SKOZI NAPOL PRAZNA ZASELKA PODLAKO IN MADONE

V ČEPOVANSKI DOL K VOZNIKU PRI FOBŠKEM KALU, 452 m. HODILI SMO okoli 7 ur.

ZA ½ ure SE USTAVIMO V GRGARJU, 286 m, POD SVETO GORO, NEKDANJO SKALNICO,

KI JE NANJO DALJNEGA LETA 1539 Urška Ferligoj HODILA OVCE PAST...

 

ČE NE BO PREPOZNO,

SE ODPELJEMO ŠE ZA ŠKABRIJEL K POMNIKU 87. CELJSKEGA PEŠPOLKA,

PREDEN SE PO VIPAVSKI DOLINI VRNEMO DOMOV, KJER BOMO SPET okoli 22. ure.

 

PRIJAVE SPREJEMAMO V DRUŠTVENI PISARNI, PRISPEVEK ZA PREVOZ PA ZNAŠA 22,00 €.                                                                         

 

DOBER DAN NA BANJŠICAH!                                                                        Tone Primožič