PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                                              Celje, 9.12.2009

ODSEK ZA POHODNIŠTV0,  STANETOVA 20,  SI-3000 CELJE

Tel.:  03 492 4850,  051 338 358

 

NAD NEVIDNIM POREČJEM PIVKE

 

KRŠIČEVEC,  1092 m,

V SOBOTO,  19. DECEMBRA 2009

 

MOGOČNA STAVBA SNEŽNIKA,

KAKOR TUDI VEČINE DRUGIH GORÁ NA NOTRANJSKEM,

POČIVA NA KRAŠKI PLANOTI Z NADMORSKO VIŠINO OKOLI ŠESTSTO METROV.

Z NJE SE NAJPREJ VZPENJA OKOLI PETSTO METROV VIŠJA VRSTA VRHOV,

KI SKLEPAJO OBROČ OKOLI KRANJSKEGA SNEŽNIKA.

 

NAD KRAŠKIM POREČJEM PIVKE, ZAHODNEGA KRAKA LJUBLJANICE,

JE KRŠIČEVEC NAD ODMAKNJENIMI JURIŠČAMI BLIZU KNEŽAKA

EDEN TAKŠNIH SNEŽNIKOVIH MANJŠIH BRATOV.

PO ODSEKIH NOTRANJSKE IN KRPANOVE POTI

VAS PRED BOŽIČEM SKUPAJ Z Jožetom Kodretom VABIMO NA TA SLIKOVITI VRH.

 

S POSTAJALIŠČA PRED PARKIRNO STAVBO OB LJUBLJANSKI CESTI

ODRINEMO Z NAROČENIM AVTOBUSOM OB ŠESTIH ZJUTRAJ, 6:00.

 

AVTOMOBILSKO CESTO PROTI MORJU ZAPUSTIMO PRI POSTOJNI, 550 m,

IN NADALJUJEMO VOŽNJO PO REŠKI CESTI SKOZI PIVKO, 654 m.

PRED MOSTOM ČEZ POTOK STRŽEN V KOŠANSKI DOLINI

ZAVIJEMO NA ODCEPU LEVO IN SKOZI ŠMIHEL PRISPEMO V NARIN, 478 m,

KJER JE KONEC CESTE PA TUDI JUTRANJE VOŽNJE.

 

SKOZI VAS VODI NOTRANJSKA PLANINSKA POT.

NJENIM ZNAKOM SLEDIMO VKREBER NA OBROBO SNEŽNIŠKEGA KRAŠKEGA PODSTAVKA,

NA MEJO MED VIDNIM FLIŠNIM POVODJEM REKE IN SKORAJ NEVIDNIM POREČJEM PIVKE.

NA RAZGLEDNEM ROBU ŽE OD LETA 1314 STOJI CERKVICA SVETEGA MARTINA, 720 m,

KATERE NOTRANJOST KRASIJO ZNAMENITE FRESKE.

 

SKOZI ZASELEK TABOR SE PO SLEMENU SPREHODIMO NA BLIŽNJI ŠILENTABOR, 751 m,

KJER SO LETA 1471 ZGRADILI ZA OBRAMBO PRED TURKI MOGOČEN GRAD.

OBDAJAL GA JE TABOR S 150 KAŠČAMI ZA PREBIVALCE TRINAJSTIH VASI,

A OD NAJVEČJEGA TABRA NA SLOVENSKEM DANES SKORAJ NI VEČ KAMNA NA KAMNU.

NISO GA ZAVZELI IN PORUŠILI TURKI MARVEČ NAPOLEON...

 

Š ŠILENTABRA SESTOPIMO PO KRPANOVI POTI V ZAGORJE PRI KNEŽAKU, 565 m,

IN PREČKAMO CESTO IZ PIVKE V KNEŽAK, POD KATERO OBČASNO DELUJE IZVIR PIVKE.

 

POT SE SKORAJ PO RAVNEM NADALJUJE DO OBRAMBNEGA STOLPA GRADU KALEC,

KJER JE LETA 1869 POTEKAL ZNAMENIT TABOR NA POBUDO Miroslava Vilharja, 1818 – 1871,

GRAŠČAKA NA KALCU, ŽUPANA V KNEŽAKU, DEŽELNEGA POSLANCA,

PA NE NAZADNJE NARODNEGA BUDITELJA, PESNIKA IN SKLADATELJA...

 

OD NEKDANJEGA VILHARJEVEGA GRADU SLEDIMO KRPANOVI POTI NA JURIŠČE, 704 m,

NATO PA SE IZ TE VASI NA ROBU JAVORNIŠKIH IN SNEŽNIŠKIH GOZDOV

PO OZNAČENI POTI POVZPNEMO ŠE NA RAZGLEDNI IN PRILJUBLJENI KRŠIČEVEC, 1092 m.

 

DOSEGLI SMO ZADNJI VRH V IZLETNIŠKEM LETU 2009.

SESTOPIMO NA JURIŠČE, 704 m , PO 6 urah IN POL HODA IZ NARINA ČEZ ŠILENTABOR .

PO NEKOLIKO DALJŠEM OBISKU PRI CUNARJU SE DOMOV VRNEMO MED 21. IN 22. uro.

 

PRIJAVIMO SE V DRUŠTVENI PISARNI NA STANETOVI 20.

PRISPEVKA ZA PREVOZ V VIŠINI 13,00 evrov

SO OPROŠČENI UDELEŽENCI VSAJ DESETIH NAŠIH DRUŠTVENIH IZLETOV V LETU 2009.

 

PRIJETEN SESTOP S KRŠIČEVCA V BLAŽENO NOČ!                                    Tone Primožič