PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                                         Celje,  13.05.2009

ODSEK ZA POHODNIŠTV0,  STANETOVA 20,  SI-3000 CELJE

Tel.:  03 492 4850,  051 338 358

 

ROŽ, PODJUNA, ZILA,  VENEC TREH DOLIN...

 

MAČENSKI VRH,  1691 m,

V NEDELJO,  24. MAJA 2009

 

V GLAVNEM GREBENU KARAVANK

JE MED GOLICO IN STOLOM SVOJ ČASTNI SEDEŽ DOBILA TUDI ČOKATA STRUŠKA.

Z NJE SE NA KOROŠKO STRAN ODCEPI STRANSKI GREBEN NA MAČENSKI VRH.

POD NJIM  POLEG BISTRICE V ROŽU LEŽITA TUDI NASELJI SVEČE PA MAČE

IN PO SLEDNJIH SE TA KARAVANŠKI IMENITNIK NAD DRAVO TUDI IMENUJE.

 

TISOČI ROMAJO V VENČANEM MAJU OBČUDOVAT NARCISE NA GOLICO,

MI PA VAS SKUPAJ S PETROM OBLAKOM

VABIMO OD DRAVE NA MAČENSKI VRH PA ŠE NAPREJ V PISANI CVETLIČNI VRT NA STRUŠKO.

 

IZPRED PARKIRNE STAVBE OB LJUBLJANSKI CESTI SE OB PETIH ZJUTRAJ, 5:00,

Z NAROČENIM AVTOBUSOM ODPELJEMO ČEZ LJUBELJ, 1058 m.

JUTRANJO VOŽNJO SKLENEMO NA BISTRICI V ROŽU, 481 m.

SKOZI TRG ŽUBORI BISTRICA, KI SE IZPOD STOLA SKOZI RUTE PREBIJA DO DRAVE.

KRAJ SO CENILI ŽE TURKI, KI SO GA V LETIH OD 1473 DO 1480 OBISKALI KAR ŠTIRIKRAT.

TUDI FRANCOZI SO SE LETA 1813 LE ZGRDA UMAKNILI IZ ROŽA,

NA KAR SPOMINJA KRIŽ, 545 m, KI JE BIL ULIT IZ POSLEDNJEGA ŽELEZA BISTRIŠKIH FUŽIN.

 

POD FRANCOSKIM ZNAMENJEM JE OZNAČENA POT 673,

KI ZA ZADNJIMI HIŠAMI V MAČAH, 646 m, KMALU PRIPELJE NA JUŽNO ALPSKO POT 603.

PO GOZDNI CESTI NAD POTOKOM BISTRICO JO PRIMAHAMO V ZASELEK GORENČICE,

KJER ŽE OD LETA 1490, TOREJ ŠE IZ DOBE PRED KOLUMBOVIM ODKRITJEM AMERIKE,

VZTRAJA KMET PLAVC, 1143 m, BLIZU STARE KAPELE SVETEGA MIHAELA, 1142 m.

 

OD TAM PELJE POT 668 PO JUGOVZHODNEM GREBENU STRMO NA MAČENSKI VRH, 1691 m,

KJER SE PO 4 urah OB KRIŽU RAZGLEDAMO, NA KLOPCI PA ODDAHNEMO IN OKREPČAMO.

SESTOPIMO PO POTI 668 PO JUŽNEM GREBENU NA MRZLO RAVAN, GIPSSATTEL, 1453 m,

KI SE PO NEMŠKO TAKO IMENUJE ZARADI OPUŠČENEGA KOPA SADRE V BLIŽINI.

S SEDLA PELJE OZNAČENA POT 669 MIMO PLAVCA, 1143 m, K JAKOBU, 960 m, V RUTAH.

 

OB PRIMERNIH RAZMERAH

SE ODLOČIMO ZA PREČENJE MANJ OBISKANEGA RUTARSKEGA GRINTAVCA, 1653 m,

KI SE SKRIVA TUDI POD IMENOMA ŠPIČASTI VRH IN BÄRENTALER GRINTOUTZ.

SESTOPIMO NA PLAVČEVO SEDLO, 1590 m.

TUDI ODTOD PELJE OZNAČENA POT K JAKOBU, 960 m, V RUTAH.

 

VENDAR PELJE S SEDLA  OZNAČENA POT TUDI NAPREJ NA STRUŠKO, 1944 m.

Z NJENEGA VRHA  SLEDIMO POSEKI OB DRŽAVNI MEJI ČEZ RAZGLEDNE ZIJALKE, 1875 m,

DOKLER NE DOSEŽEMO SEDLA SEČE, MEDVEDJAKA, BÄRENSATTEL, 1698 m.

 

PO OZNAČENI POTI 672, KI SE UJEMA Z ODSEKOM RAZLIČICE POTI 603A,

SESTOPIMO ČEZ ŽNIDARJEVE TRAVNIKE, NARZISSENWIESEN,

V RUTE, BÄRENTAL, DO GOSTILNE PRI JAKOBU, STOUHÜTTE, 960 m,

KJER PO OSMIH URAH IN POL SKLENEMO VSO OPISANO DANAŠNJO POT,

ČE JE NISMO Z MRZLE RAVNI ALI PLAVČEVEGA SEDLA SKRAJŠALI ZA okoli 3 oziroma 2 uri.

 

NE HODIMO ZDOMA, NIKARTE ŠELE ČEZ MEJO, BREZ OSEBNE IZKAZNICE.

POT ZAHTEVA DOBRO OBUTEV IN PONEKOD BO NAJBRŽ ŠE LEŽAL SNEG.

 

PRIJAVIMO SE V DRUŠTVENI PISARNI V STANETOVI ULICI 20.

ZA NAROČENI AVTOBUSNI PREVOZ PRISPEVAMO 15,00 evrov.

 

DOBER DAN V ROŽU!

Tone Primožič