V  A  B  I  L  O

 

 

 

V SREDO,

15. AVGUSTA 2012,

 BO OB 14. URI

 

NA OKREŠELJSKI TRATI

SVETA MAŠA ZA ŽRTVE GORA

 

 

NA SVIDENJE NA OKREŠLJU