PLANINSKO DRUŠTVO CELJE-MATICA

 

 

v a b i

 

na  Z  B  O  R     Č  L  A  N  O  V

 

v torek, 18. marca 2008, ob 17. uri,

v glavni dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9.

 

 

 

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

£ Pozdrav in kulturni program

£ Imenovanje delovnega predsedstva

£ Izvolitev organov Občnega zbora

£ Poročila:

-         o delu društva

-         finančno poročilo

-         Nadzornega odbora

-         Častnega sodišča

£ Razprava o poročilih

£ Razrešnica in volitve:

-         Upravnega odbora

-         Nadzornega odbora

-         Častnega sodišča

£ Program dela za naslednji dve leti

£ Predlog Pravil društva

£ Podelitve priznanj PD in PZS

£ Beseda gostov

£ Družabno srečanje

 

 

 

 

 

                                                                                                          Predsednica

                                                                                                          PD Celje-Matica:

                                                                                                          Manja Rajh