PLANINSKO DRUŠTVO CELJE-MATICA

 

 

v a b i

 

na     Z  B  O  R     Č  L  A  N  O  V

 

v četrtek, 04. junija 2009, ob 17. uri,

v predavalnici Osnovne šole Frana Roša, Celje                   

 

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

£ Pozdrav 

 

£ Imenovanje delovnega predsedstva

 

£ Izvolitev organov Zbora članov

 

£ Poročila:

-         o delu društva

-         finančno poročilo

-         Nadzornega odbora

-         Častnega sodišča

-          

£ Poročilo verifikacijske komisije

 

£ Razprava o poročilih in potrditev le teh

 

£ Plan dela ter prihodkov in odhodkov za leto 2009

 

£ Razrešnica načelnika Gospodarske komisije

 

£ Najava o odstopu predsednika društva

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Predsednik                                                                                                                             PD Celje-Matica:

                                                                                                          Dr. Mirko Doberšek