PLANINSKO DRUŠTVO CELJE-MATICA

 

v a b i

 

na     Z  B  O  R     Č  L  A  N  O  V

 

v torek, 23. marca 2010, ob 17. uri,

v predavalnici Osnovne šole Frana Roša, Celje                   

 

 

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

£ Pozdrav 

 

£ Imenovanje delovnega predsedstva

 

£ Izvolitev organov Zbora članov

 

£ Poročila:

 

Ø      o delu društva

Ø      finančno poročilo

Ø      Nadzornega odbora

Ø      Častnega sodišča

 

£ Poročilo verifikacijske komisije

 

£ Razprava o poročilih in potrditev le teh

 

£ Plan dela ter prihodkov in odhodkov za leto 2010

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          P r e d s e d n i k                                                                                                                    PD Celje-Matica:

                                                                                                          Dr. Mirko Doberšek