PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                        CELJE, 05.01.2006

ODSEK ZA POHODNIŠTVO, STANETOVA 20, SI-3000  CELJE

TEL.: 03 492 4851, 03 492 4850

 

PO GRUŠČU NAD PREPADI GLINŠČICE

 

G R I Ž A,  457 M,

V NEDELJO, 15. JANUARJA 2006

 

LE SKROMNEMU POTOKU GLINŠČICI,

KI PRITEČE IZPOD KOZINE IN SE PRI BOTAČU PREBIJE ČEZ DRŽAVNO MEJO,

JE USPELO PREGLODATI ROB TRŽAŠKEGA KRASA

TER VANJ VREZATI PRAVCATO SOTESKO S PREPADNIMI STRMINAMI,

NAD KATERIMI SE NIZAJO RAZGLEDNI IN KAR SPOŠTLJIVI VRHOVI.

TI SO PONEKOD POSUTI Z GRUŠČEM TER OBLOŽENI S KAMENJEM

KOT KAKŠNI JULIJSKI, GRINTAVŠKI ALI DOLOMITSKI MOGOTCI,

ČETUDI SO LE NAVADNE GRIŽE, KAKOR KRAŠEVCI PRAVIJO TAKŠNIM VZPETINAM.

 

NA TISTEM KONCU ZA NAŠO MEJO NE BOMO STOPILI LE NA DVE GRIŽI,

TEMVEČ PREHODILI TUDI ZADNJI KOŠČEK KUGYJEVE POTI JUŽNO OD GLINŠČICE

IN NANJO PRIPELI NEKAJ DRUGIH STEZIC BLIZU TRŽAŠKE PAKLENICE. VABLJENI!

 

S POSTAJALIŠČA PRED PARKIRNO STAVBO OB LJUBLJANSKI CESTI

SE ODPRAVIMO Z NAROČENIM AVTOBUSOM OB PETIH ZJUTRAJ, 5.00.

 

KO NA ČRNEM KALU ZAGLEDAMO MORJE IN PO MOGOČNEM MOSTU DOSPEMO TJA DOL,

SE ŽE PREDSTAVIMO Z OSEBNO IZKAZNICO NA MEJNEM PREHODU ŠKOFIJE, 18 M.

RANE VOŽNJE JE KONEC ZA PRVIM KROŽIŠČEM NA ITALIJANSKI STRANI, 10 M.

IZSTOPILI SMO NA USTJU OREHOVE DOLINE

NA LEVI STRANI OSAPSKEGA POTOKA, KI PRITEČE IZPOD SLOVEČE OSAPSKE STENE.

 

ČE JE SLOVENSKI PLANINSKI POTI ŠE NEKAKO USPELO PRITI DO MORJA,

PA STA MILJSKA POT IN VERTIKALA SLOVENSKEGA PLANINSKEGA DRUŠTVA TRST

TU OBTIČALI V BLODNJAKU CEST TER OGRAJENIH ZEMLJIŠČ.

ENAKA USODA JE DOLETELA TUDI 1600 KM DOLGO ITALIJANSKO PLANINSKO POT.

 

A NAŠA OZNAČENA POT PAOLE RIZZI VODI PROČ OD MORJA!

KMALU PRIPELJE DO DESETIH LJUBKIH JEZERC BLIZU OSAPSKEGA POTOKA

IN SE NATO NEKOLIKO POVZPNE PO POBOČJU VINJANA, 178 M.

ČEZ POL URE SI PREMISLI, PRESTOPI POTOK, UGRIZNE V BOK TRMUNA, 157 M,

IN SE RAZGLEDA NA SLEMENU BLIŽE POKOPALIŠČA KOT SAMIH MAČKOVELJ, 111 M.

 

PRIJETNA STEZA S POGLEDI NA NAFTNI TERMINAL SE KONČA V DOLINI, 106 M,

NEDALEČ OD CERKVE SVETEGA MARTINA IZ LETA 1655

IN SE PRI OBZIDANEM STUDENCU ŽGURENEC

NAVEZUJE NA DRUGI KONEC KUGYJEVE POTI PO TRŽAŠKEM KRASU.

 

PO SLEDNJI SE MIMO KROGLJEVSKEGA RAZGLEDIŠČA, 240 M,

POVZPNEMO NAJPREJ NA VRH GRIŽE, KRAS, 457 M.

MIMO OSTANKOV STARODAVNEGA GRADIŠČA IN ČEZ KRAŠKO SEDLO, 368 M,

OBIŠČEMO NA IZJEMNO RAZGLEDNEM KRAJU, 343 M,

OBELEŽJE V SPOMIN NA TRŽAŠKEGA PLEZALCA EMILIA COMICIJA, 1901-1940.

V ALPSKEM SLOGU SESTOPIMO DO CERKVICE MATERE BOŽJE NA PEČEH, 234 M,

KI JE STALA NAJBRŽ ŽE V XIV. STOLETJU IN BILA MED VOJNO HUDO POŠKODOVANA.

POTOK GLINŠČICO PREKORAČIMO BLIZU DRŽAVNE MEJE PRI BOTAČU, 187 M,

PRILJUBLJENEM CILJU NEDELJSKIH IZLETNIKOV.

 

SLIKOVIT SVET SE NADALJUJE TUDI NA PRISOJNEM BREGU GLINŠČICE.

OD BOTAČA SLEDIMO RAZGIBANI POTI NA GRIŽO, STENO, 442 M,

NAKAR POIŠČEMO NAJKRAJŠO STEZO ZA SESTOP V DRAGO, 341 M,

ODKODER PO KRAŠKI PLANOTI DOSEŽEMO VAS PESEK, 478 M,

KJER ŽE LAHKO SKLENEMO POHODNIŠKI DEL IZLETA.

 

MORDA SE KDO ODLOČI ŠE ZA VZPON NA TRŽAŠKO PRVAKINJO GOLINO, 672 M,

KI SO JO ZARADI SVETE NEVEDNOSTI PREIMENOVALI V KOKOŠ ...

Z VRHA SESTOPIMO NA BAZOVIŠKO GMAJNO, OZIROMA SE TJA PRIPELJEMO S PESKA.

POSTOJIMO PRED SPOMENIKOM BAZOVIŠKIM JUNAKOM, USTRELJENIM 6.09.1930.

DOMOV SE VRNEMO DO DEVETIH ZVEČER PO KRAJŠEM POSTANKU V BAZOVICI, 377 M.

 

ZA IZLET SE PRIJAVIMO V DRUŠTVENI PISARNI NA STANETOVI 20,

KJER ZA NAROČENI AVTOBUSNI PREVOZ VPLAČAMO 4500 TOLARJEV.

 

L E P  Z A Č E T E K  N O V E G A  I Z L E T N I Š K E G A  L E T A

 

IZLET PREDLAGAL TONE PRIMOŽIČ