OBČINA HRASTNIK

OBČINA LAŠKO

OBČINA ŽALEC

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB HRASTNIK

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB LAŠKO

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB ŽALEC

 

VABIJO

 

na spominsko svečanost ob 70 letnici

 

TRAGEDIJE NA IGRIŠAH

 

                                          Spominska slovesnost bo v soboto, 20.julija 2013 ob 11. Uri pri spomeniku žrtvam družine Hribar in  borcem Veličkove čete

 

Slavnostni govornik bo  Janko KOS, župan občine Žalec

 

V kulturnem programu bodo sodelovali godba na pihala Laško, moški pevski  zbor Laško,  recitatorka Olga Markovič in pisec knjige  »Rdeči sneg na Igrišah« Branko Zupanc.

 

Dostopi na Igriše: iz Laškega preko Zgornje Rečice, iz Žalca preko Zabukovice in iz Hrastnika preko Zgornje Rečice pri Laškem

 

Pred svečanostjo bosta organizirana pohoda po poteh NOB  iz Rečice od šole ob 8. uri in iz Zabukovice (spomenik talcem pod Gozdnikom)  ob 9.uri.