PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                            CELJE, 10.04.2006

ODSEK ZA POHODNIŠTVO, STANETOVA 20, SI-3000 CELJE

TEL.: 03 492 4850, 03 492 4851

 

N A D  B A Š K O  G R A P O

 

K O T E L,  1175 M,

NA VELIKONOČNI PONEDELJEK, 17. APRILA 2006

 

MOGOČNA HRBTENICA SPODNJEBOHINJSKIH GORA

SE NA PRIMORSKI STRANI NASLANJA NA NEKAJ KREPKIH REBER.

KJER SO ZAOBLJENA V KROTKA SLEMENA,

SE JE Ž NJIH ŠE PRED POL STOLETJA RAZLEGALA PESEM KOSCEV IN PASTIRJEV,

DANES PA SLIŠIMO KVEČJEMU ŠUMENJE BAČE IN NJENIH PRITOKOV

TER KOMAJ ZAZNAVNO BRNENJE MALE VODNE ELEKTRARNE IZ GLOBOKE TESNE GRAPE.

 

NISO LEPI IN RAZGLEDNI LE VRHOVI NA GLAVNEM GREBENU!

ČUDOVITA STA GRUŠNICA IN MIGOVEC NA REBRU TOLMINSKEGA KUKA,

NEPOZABNA STA JALOVNIK IN KOBILJA GLAVA NA STRANSKEM GREBENU VOGLA,

IN NEKAM DOMAČ NAM JE KOTEL NA KONCU SLEMENA, KI SE VLEČE NA RODICO.

 

Z DEBELO BELO ODEJO SO LETOS ŠE POKRITI TOLMINSKI KUK, VOGEL IN RODICA,

A NA KOTLU POD NJIMI JE POMLADNO SONCE ČEZ NOČ ZDRAMILO PRVO CVETJE.

CELO KAKŠNA ENDEMIČNA VRSTA, KOT JE MOERINGIA VILLOSA WULFEN FENZL,

SE DOBRO POČUTI NA SKALNIH PRAGOVIH IN NAVPIČNIH STENAH NAD BAŠKO GRAPO.

 

VABIMO VAS NA KOTEL NAD BAŠKO GRAPO,

KI JE ZADNJI VRH NA JUŽNEM REBRU RODICE.

 

S POSTAJALIŠČA PRI GARAŽNI HIŠI NA CELJSKI GLAZIJI

SE ODPELJEMO Z NAROČENIM AVTOBUSOM OB PETIH ZJUTRAJ, 5.00.

SKOZI ŠKOFJO LOKO IN PO SELŠKI DOLINI PRISPEMO NA PETROVO BRDO, 803 M,

ODVIJUGAMO V PODBRDO IN IZSTOPIMO NA GRAHOVEM V BAŠKI GRAPI, 312 M.

 

ŠE PRED GASILSKIM DOMOM SE S CESTE ODCEPI STAR KLANEC.

PO NJEM PELJE PRVI ODSEK OZNAČENE POTI NA KOTEL, 1175 M,

KI S SVOJO ČOKATO POSTAVO IZSTOPA MED VRSTNIKI NAD TESNO GRAPO.

NEKOČ JE BIL KOTEL GORA SENOŽETI, KI PA JIH JE ŽE SKORAJ PRERASEL GOZD.

VENDAR JE VRH ŠE TRAVNAT IN NUDI POGLEDE V GLOBOKE GRAPE IN NA BELE VRHE.

 

PO SEVERNEM SLEMENU SESTOPIMO NAJPREJ NA SEDLO ŠKRBINO, 970 M,

KI JE PRAVCATO KRIŽIŠČE ŠTEVILNIH STARIH POTI IN STEZIC.

ENA PELJE NA TEMLJINSKO PLANINO,

DRUGA NA KORIŠKO PLANINO,

TRETJA DO OPUŠČENEGA ZASELKA PODOREHI

IN ČETRTA V GRANT PA NEMŠKI RUT.

HOJO PO SLEMENU JE MOŽNO TUDI NADALJEVATI ČEZ KRONBERG, MLEČNI ROB.

 

TODA ODLOČIMO SE ZA POT NA PRISOJNE TEMLJINE, 517 M,

S CERKVIJO MARIJINEGA ROJSTVA IN OBELEŽJEM ROJAKU,

PESNIKU IN PISATELJU, ZAVEDNEMU SLOVENCU CIRILU DREKONJI, *1896, +1944.

 

PRI VAŠKEM KORITU ZAVIJEMO DESNO NA KOLOVOZ,

KI PELJE V ZASELEK PODLESKOVICO NA SKALNEM ROBU NAD SOTESKO KNEŽICE.

KOLIKO POTU SO PRELILI PRVI NASELJENCI, KO SO KRČILI TE BREGE!

KAJ TRUDA IN VZTRAJNOSTI JE ZAHTEVALO ŽIVLJENJE V TEH STRMINAH!

ALI SMO SPLOH DOVOLJ PONOSNI NA SVOJE PREDNIKE,

KI BI NAM LAHKO BILI ZA ZGLED TUDI V SODOBNIH ŽIVLJENSKIH TEŽAVAH?

 

IZ PODLESKOVICE SESTOPIMO NA CESTO, KI PELJE S KNEŽE V KNEŠKE RAVNE.

MIMO MALE VODNE ELEKTRARNE KNEŽICA NI VEČ DALEČ NA KNEŽO, 244 M,

KJER SE PO OKOLI SEDMIH URAH NEZAHTEVNE HOJE KONČA DANAŠNJA POT.

 

DOMA POTRKAMO MED OSMO IN DEVETO URO ZVEČER.

 

OB PRIJAVI V DRUŠTVENI PISARNI V STANETOVI ULICI 20

PLAČAMO 3000 TOLARJEV ZA NAROČENI AVTOBUSNI PREVOZ.

 

S O N Č E N  P R A Z N I K  N A  K O T L U

 

IZLET PREDLAGAL TONE PRIMOŽIČ