Odsek za varstvo gorske narave

Planinskega društva Laško

 

V a b i

 

KOGA:  člane PD Laško na tretji naravovarstveni izlet, na Čreto - Dobrovlje

 

KDAJ:      v soboto 12. maja 2012

Z avtobusne postaje Laško se bomo odpeljali z avtobusom ob 7.00 uri

 

Prevoz z avtobusom do Doma borcev I. savinjske čete na Dobrovljah (732 mnv). Tukaj imajo štampiljko Savinske planinske poti!

Nato bomo šli peš preko ovršnega dela Dobrovelj do Planinskega doma I. štajerskega bataljona na Čreti (966 mnv), PD Vransko – za približno 2 uri hoje. Če bi kdo želel toplo enolončnico (4 ali 5 E), nama z Manjo sporočite ob prijavi, do srede 9. maja!, sicer pa si prinesite  hrano in pijačo v nahrbtniku.

Pot  bomo nadaljevali do Doma planincev na Farbanci (837 mnv), PD Nazarje  - približno 45 minut. Po počitku se bomo spustili v dolino Potok, kamor bomo prispeli v 30 minutah, v vasi pa nas bo že čakal prevoz.  Povratek v Laško bo okoli 16. ure.

 

OPREMA: planinska lahka oblačila – vremenu primerna, planinski čevlji, po potrebi palice

TEŽAVNOST: pot je primerna za vsakogar, ki nima izrazitih težav s hojo!

                 

STROŠEK PEVOZA NA OSEBO JE 8 E, PORAVNATE OB osebni PRIJAVI, OSTALI  NA AVTOBUSU!

            PRIJAVE: 031 299310 – Manja,         041 907367 – Fanika

 

EKOLOŠKO POMEMBNO OBMOČJE DOBROVLJE-ČRETA

Na območje mozirske občine (k.o.Loke) sega tudi del obsežnega ekološko pomembnega območja Dobrovlje-Čreta. Dobroveljska planota je tektonski čok, ki poteka v smeri JZ-SV. Med večinskimi apnenčastimi kamninami so krpe silikatnih kamnin, kar vpliva tudi na razporeditev habitatov. Apnenčaste površine poraščajo različni bukovi gozdovi, ki so življenski prostor več kot 30 vrst ptic. Tu so tudi številne jame z značilno jamsko favno. Vsaj dve vrsti nevretenčarjev dvojnonoga Symphyphante attemsi in pajek Troglahyphantes diabolicus sta endemni. Na območju mozirskega dela Dobrovelj je evidentiranih pet jam.

 

Torej, če želite doživeti lep planinski izlet, se nam pridružite – novo okolje, lepi razgledi, prijetno druženje… kaj si še lahko lepšega želimo!

Izlet je v vsakem vremenu, le če bi bilo izrazito slabo vreme, izlet odpade!

 

V l j u d n o     v a b l j e n i !

                                   

 

Varen korak!