PLANINSKO DRUŠTVO       L A Š K O

 

                                               vabi na

 

 

 

                                K  R  A  Š  K  I     R  O  B

 

 

 

Zberemo se 27.04.2008 ob 6.uri na avtobusnem postajališču v Laškem.

Smer našega izleta: LAŠKO-SLOVENSKA ISTRA

 

V vasici Hrastovlje zapustimo avtobus/tam je možen ogled cerkvice Sv. Trojice

iz 12.do 13. stol., katera je med najstarejšimi v Istri in je v celoti poslikana s freskami/.

Nato nas pot vodi do Zanigrada /zapuščena in izpraznjena vasica/, vasi Podpeč od

tu pa se povzpnemo na Zjat /ali Vrh stene/. Naslednja vasica je Praproče, od tu pa

na Gradišče in do cerkve Marije Snežne. Pot nas bo vodila do Rebri, kateri je del

dolgega kraškega roba, do Marčevega hriba iz katerega so obsežni razgledi.

In že zaključimo naš izlet v vasi Črni kal kjer nas bo čakal avtobus.

Pot je primerna za vse starostne skupine, saj ni težavna in jo bomo zmogli v

5-6 urah.

 

Hrana in pijača je iz nahrbtnika, oblačila in obutev prilagodite vremenskim

razmeram, priporočamo pohodne palice.

 

Cena prevoza je 20 EUR/mali avtobus/, ob zadostni prijavi za večji avtobus pa 18 EUR.

 

Prijave: Gostilna Čater

              Trgovina Borovo

              Joco 041 317 080

 

 

 

                                   RADI SE IMEJTE IN VAREN KORAK