PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                       CELJE, 21.10.2005

ODSEK ZA POHODNIŠTVO, STANETOVA 20, SI-3000 CELJE

TEL.: 03 492 4851, 03 492 4850

 

ZA HRBTOM KOŠUTE V OKRILJU LJUBELJSKE BABE

 

L O K O V N I K O V  G R I N T A V E C,  1809 M,  IN

H A J N Ž E V  P R A P R O T N I K,  1727 M,

V NEDELJO, 6. NOVEMBRA 2005

 

KAR NEKAJ GRINTAVCEV JE RAZSEJANIH PO SLOVENSKIH GORAH

OD BAVŠKEGA GRINTAVCA NA BOVŠKEM PA DO GRINTAVCA NAD SOTESKO KOLPE.

ENI AKAJO, DRUGI OKAJO IN SPRTI SO MED SABO GLEDE PISAVE Š ČRKO A ALI O.

EDEN OD OKAVCEV SE SKRIVA TUDI NA KOROŠKEM TIK ZA MEJO.

Z GORENJSKE STRANI GA ZASTIRA SLOKA KOŠUTA,

PRED RADOVEDNIMI POGLEDI S KOROŠKE PA GA BRANITA GRLOVEC IN SETIČE.

LETNI ČAS JE PRIMEREN ZA ISKANJE DRAGULJEV MED LJUBELJEM IN SELAMI,

ZATO VAS LEPO VABIMO NA ZANIMIV PLANINSKI IZLET NA TISTI KONEC.

 

S POSTAJALIŠČA PRED PARKIRNO STAVBO NA GLAZIJI

SE ODPELJEMO Z NAROČENIM AVTOBUSOM OB PETIH ZJUTRAJ, 5.00.

 

KO SE NAM V TRŽIČU PRIDRUŽI DOMAČIN JANKO MEGLIČ,

POBUDNIK OBISKA SVETE PEČI PRED DVEMA LETOMA IN TUDI DANAŠNJE POTI,

SE SKOZI LJUBELJSKI PREDOR, 1058 M,

SKUPAJ PREBIJEMO DO PUŠKARSKIH BOROVELJ

TER ČEZ BAJDIŠE PROTI PRAVLJIČNIM SELAM, A LE DO SREDNJEGA KOTA.

JUTRANJO VOŽNJO SKLENEMO PRI MALEJEVI ŽAGI, 650 M, OB POTOKU RIBNICI,

KJER JO Z JUGA KREPČA HAJNŽEV POTOK Z NAJMANJ 100 LITRI NA SEKUNDO.

 

OB HAJNŽEVEM POTOKU JE SVOJČAS VODILA STARA OGLARSKA POT.

NEURJE V JUNIJU LETA 1996 JO JE HUDO POŠKODOVALO,

VENDAR SO JO VZORNO OBNOVILI S POBUDO REŠITE HAJNŽEV GRABEN!

NEKOČ JE VODA V NJEM GNALA 22 MLINOV, DANES SE VRTI LE ŠE GORNIKOV MLIN.

 

PO URI HOJE JE SOTESKE KONEC IN MIMO HAJNŽA, 988 M,

SE POVZPNEMO DO NAJVIŠE LEŽEČE KMETIJE NA TEM KONCU, DO GORNIKA, 1070 M.

 

ČEZ OPUŠČENO DOVJAKOVO PLANINO NAS POT PRIPELJE

NAJPREJ NA SEDLO MAJERCO, 1625 M, KI LEŽI MED GRINTAVCEM IN PRAPROTNIKOM,

Z NJEGA NA DOVJAKOVO SEDLO, 1728 M, MED KOŠUTICO IN GRINTAVCEM,

IN PO SLABIH ŠTIRIH URAH NA RAZGLEDNI LOKOVNIKOV GRINTAVEC, 1809 M.

 

Z VRHA SE PO ISTI POTI ČEZ DOVJAKOVO SEDLO VRNEMO NA MAJERCO, 1625 M.

NA DRUGI STRANI SEDLA NAS NA SVOJE TEME ZVABI

RES MALCE NIŽJI A ŠE ODLIČNEJŠI HAJNŽEV PRAPROTNIK, 1727 M.

 

ŠE V TRETJE STOPIMO NA SEDLO MAJERCO, 1625 M, PREDEN GA PREKORAČIMO.

STEZA SE DOTAKNE OPUŠČENE MAJERJEVE PLANINE,

NAD KATERO SO NEKOČ V OSOJNIH STRMINAH GRINTAVCA KOPALI ŽELEZOVO RUDO.

 

NATO SE SPREHODIMO PO BLIŽNJI A ŽIVI LOKOVNIKOVI PLANINI, 1543 M,

IN PO OBIČAJNI PASTIRSKI POTI SESTOPIMO K LOKOVNIKU, OKOLI 940 M.

Z VOZNIKOM SE PO SEDMIH URAH HOJE SNIDEMO VIŠE OB POTOKU RIBNICI

ŽE ZGORNJEM KOTU NA ODCEPU CESTE H GORNIKU, 754 M.

 

PO PREDAHU POD LIPO NA BAJDIŠAH

SE ČEZ LJUBELJ VRNEMO DOMOV PRED PRED DEVETO URO ZVEČER.

 

PRI SEBI IMEJMO OSEBNO IZKAZNICO ALI POTNI LIST,

V NAHRBTNIKU PA SVETILKO IN DEREZICE ZA VSAK PRIMER,

ČETUDI SO OPISANE POTI LAHKE IN NITI NISO IZPOSTAVLJENE.

 

PRIJAVIMO SE V DRUŠTVENI PISARNI NA STANETOVI 20,

KJER ZA NAROČENI PREVOZ VPLAČAMO 3500 TOLARJEV.

 

P R I J E T E N  I Z L E T  V  L O K O V N I K O V  R A J

 

VODJA ODSEKA: TONE PRIMOŽIČ