PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                    CELJE, 13.01.2006

ODSEK ZA POHODNIŠTVO, STANETOVA 20, SI-3000  CELJE

TEL.: 03 492 4850, 03 492 4851

 

 

MED DRAVO IN MEŽO

 

 

S T R O J N A, 1054 M,

V NEDELJO, 22. JANUARJA 2006

 

 

MED DRAVO, MEŽO IN DRŽAVNO MEJO

SE NA MOZAIK SLOVENIJE PRILEGA TRIKOTNA PLOŠČICA, STROJNA PO IMENU.

ČETUDI SE SKORAJ DOTIKA APNENIH SOSED PECE IN URŠLJE GORE,

SKRIVA STROJNA POD GOZDNO IN TRAVNATO ODEJO PRECEJ STAREJŠE KAMNINE,

KI DOKAZUJEJO NJENO GEOLOŠKO SORODNOST S POHORJEM IN KOŠENJAKOM.

TOKRAT VAS VABIMO NA PREČENJE STROJNE OD ENE REKE DO DRUGE

PO POTI OD SAMINE DO SAMINE, PO POTI ZIMSKEGA SPOKOJA IN PO POTI K SEBI.

 

 

S POSTAJALIŠČA PRED PARKIRNO STAVBO NA GLAZIJI

SE ODPELJEMO Z NAROČENIM AVTOBUSOM OB ŠESTIH ZJUTRAJ, 6.00.

KO MIMO SLOVENJEGA GRADCA PRISPEMO ŽE SKORAJ DO DRAVE,

ZAVIJEMO NA LEVO ČEZ MEŽO IN SKOZI ČRNEČE PO CESTI BLIZU MOGOČNE REKE

KAJ HITRO DOSEŽEMO ZAČETEK POTI V LIBELIČAH, 444 M.

 

 

PRVEGA OKTOBRA LETA 1922,

DVE LETI PO NESREČNEM KOROŠKEM PLEBISCITU,

SO ZAVEDNE IN VZTRAJNE LIBELIČANE LE PRIKLJUČILI K MATIČNI SLOVENIJI.

NA TA DOGODEK SPOMINJA MED DRUGIM STALNA RAZSTAVA V ŽUPNIŠČU,

DOBRO OHRANJENA KOSTNICA PRI SVETEM MARTINU PA DOKAZUJE,

DA SEGA ZGODOVINA KRAJA VSAJ ŠE DESETKRAT GLOBLJE V PRETEKLOST.

 

 

OB VZNOŽJU LIBELIŠKE GORE NI DALEČ DO USTJA RIDLOVEGA GRABNA,

KI KAŽE SMER DO JAVORNIKA,

NAD KATERIM SE BLEŠČE BREZE NA FRAČNIKOVEM VRHU, 912 M.

 

 

GOZDNA CESTA IZ ČRNEČ NAS PRIPELJE DO TROTOVEGA KRIŽA,

KJER SE SVET PREVESI NA MEŽIŠKO STRAN.

POD POŽEGOVIM VRHOM, 1040 M,

IN MIMO JANEŽA PRIDEMO DO GORSKE CERKVE SVETEGA URHA NA STROJNI, 1054 M.

 

 

ZA NADALJEVANJE IZBEREMO

POT BLIZU HIŠE KOROŠKEGA LJUDSKEGA PEVCA IN BUKOVNIKA BLAŽA MAVRELA.

MIMO ŽEROVNIKOVEGA KRIŽA SE POVZPNEMO ČEZ ŠAPKOV VRH, 990 M,

MIMO VODIHARJA IN PANDEVA PA SESTOPIMO V ŠENTANEL, 680 M.

 

 

SVETOVLJANSKO ZVENEČE IME ŠENTANEL

SO DOMAČINI IZBRUSILI PRI SVOJEM ZAVETNIKU SVETEM DANIJELU.

OD NEKDAJ ZAVEDNA SLOVENSKA VAS

NA SONČNI RAVNICI NAD MEŽIŠKO DOLINO IŠČE PRIHODNOST V TURIZMU.

 

 

MIMO MOČNIKA, ŠUMNIKA, ŽIKA, KOVAZNIKA,

ROŽIČA, ŠTERNA, ŠKRABCA IN NJEGOVE BAJTE PRIDEMO NA PREVALJE, 410 M,

KJER PO DOBRIH PETIH URAH SKLENEMO PREČENJE STROJNE.

 

 

ČAS HOJE LAHKO PODALJŠA GLOBOK SNEG, CESTA MOŠTA PA GOTOVO NE!...

 

 

ČE SMO SPOTOMA OB SAMOTNIH LESENIH DOMAČIJAH

ZAČUTILI PRVOBITNOST IN VREDNOST ČLOVEŠKEGA BIVANJA,

SMO SE PRED OSMO URO ZVEČER Z IZLETA VRNILI ZADOVOLJNI IN BOGATEJŠI.

 

 

PRIJAVIMO SE V DRUŠTVENI PISARNI NA STANETOVI 20,

KJER VPLAČAMO 2500 TOLARJEV ZA NAROČENI AVTOBUSNI PREVOZ.

 

 

P R I J E T E N  D A N  N A  S T R O J N I

 

 

IZLET PREDLAGAL TONE PRIMOŽIČ