Zdravilišče Laško

                                                                                                               

                                                                                                                                                          

                                                                                                   

 

                                                                                          

                                          P R I J A V N I C A

                               za udeležbo na tridnevnem pohodu

 

                               PO POTEH XIV. DIVIZIJE 2009

 

Podpisani, _______________________, rojen ____________________

stanujoč_________________________, pošta ____________________

tel./mob. št.:_______________, e-mail: __________________________

članska izkaznica št.: _________, se prijavljam na pohod Po poteh XIV. divizije od 06.02.2009 do 08.02.2009 na trasi od Sedlarjevega do Gračnice.

 

S podpisom te prijave izjavljam, da sem zdravstveno in psihofizično zdrav in da se udeležujem pohoda na lastno odgovornost.

 

 

V/na ______________

dne _______________

 

                                                                                              _____________

                                                                                                        podpis

 

STARTNINO PLAČATE IN PRIJAVNICO POŠLJETE NAJKASNEJE DO 30. 01.2008 NA NASLOV:

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE SPOMINA NA POHOD XIV. DIVIZIJE

LAŠKO, TRUBARJEVA ULICA 3, 3270 LAŠKO