Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Trg Osvobodilne fronte 16, 1000 Ljubljana

 

Telefon: 01/ 431 61 14

 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Spletna stran: www.pdrustvo-ptlj.si

Prijava na planinsko-turistično potovanje:

AZORSKI OTOKI

Portugalski biser sredi Atlantika

 

8. do 15. marec 2010 - 8 dni

         

Ime in priimek:

 

 

 

 

 

Rojstni datum in državljanstvo:

 

 

Številka potnega lista ali osebne izkaznice:

 

 

Naslov v osebnem dokumentu

 - ulica in hišna št.:

 

Poštna številka in kraj:

 

 

 

Naslov za obveščanje:

 

 

 

Telefon ali GSM:

 

 

E-mail:

 

 

Želim doplačati zavarovanje rizika odpovedi (4,28% vrednosti aranžmaja)

 

DA

 

 

NE

Želim doplačati za enoposteljno sobo

(20%)

 

DA

 

 

NE

Prijavljam se za izlet h kitom

(50 €)

 

 

DA

 

 

NE

Želim plačati na naslednji način:

(glej plačilni pogoji v programu)

 

 

3 obroki

 

V celoti s 2% popustom

V dvoposteljni sobi bom s

sopotnico/ sopotnikom:

 

 

 

Posebne potrebe:

Npr. dietna prehrana ipd.

 

 

 

 

Izjavljam:

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s programom potovanja v organizaciji TURISTIČNE AGENCIJE ODISEJ, MAISTROV TRG2, 4000 KRANJ.  Izpolnjujem zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na planinskih pohodih po programu in imam plačano članarino pri PD Pošte in Telekoma Ljubljana za leto 2009/2010.

 

 

Datum:............................................                                        Podpis:……………………………………………