Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Trg Osvobodilne fronte 16, 1000 Ljubljana

 

Telefon: 01/ 431 61 14

 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Spletna stran: www.pdrustvo-ptlj.si

Prijava na planinsko-turistično potovanje:

»Albanija«    5. do 16. julij 2010  

         

Ime in priimek:

 

 

 

 

Rojstni datum in državljanstvo:

 

 

Številka potnega lista:

 

 

Naslov v osebnem dokumentu

 - ulica in hišna št.:

 

Poštna številka in kraj:

 

 

 

Naslov za obveščanje:

 

 

Telefon ali GSM:

 

 

E-mail:

 

 

Želim doplačati zavarovanje rizika odpovedi (3,2 % vrednosti aranžmaja)

 

DA

 

 

NE

Želim doplačati za enoposteljno sobo  (100  )

 

DA

NE

Želim plačati na naslednji način:

(glej plačilni pogoji v programu)

 

100€ akontacija ob podpisu

pogodbe-prijavnice,

razlika najpozneje10 dni pred odhodom, na TRR agencije.

 

V 3 obrokih

V dvoposteljni sobi bom s

sopotnico/ sopotnikom:

 

 

Posebne potrebe:

Npr. dietna prehrana ipd.

 

 

 

S podpisom potrjujem:

·   Da sem seznanjen s programom potovanja v organizaciji Turistične agencije Balkanika. Strinjam se z organizatorjevimi navodili in splošnimi pogoji za potovanja in izlete, ki so sestavni del programa in so objavljeni na spletni strani: www.balkanika.si

·   Da sem seznanjen, da moram imeti v času potovanja veljaven potni list.

·   Da izpolnjujem zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na planinskih pohodih po

           programu in imam plačano članarino pri PD Pošte in Telekoma Ljubljana za leto 2010.

 

  Prijavnico dostavite v pisarno PD Pošte in Telekoma Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana (soba 004) ali po pošti na naslov Trg OF 16, 1000 Ljubljana.

 

Rok za prijavo je 15. marec 2010 oz. do zapolnitve mest!

 

 

 

 

Datum:............................................                                      Podpis:……………………………………………