Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Cigaletova10, 1000 Ljubljana

 

Telefon: 01/ 431 61 14

 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Spletna stran: www.pdrustvo-ptlj.si

PDPT_50 novi

 

 

 

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

 

DATUM IZLETA:

SOBOTA,  4. junij 2011

 

Dan slovenskih planincev

Jeruzalem v Slovenskih goricah

 

VODJA:

Stanko Jaki  

GSM: 041 696 925

ODHOD:

7:00

ZBORNO MESTO:

Avtobusna postaja Ljubljana, Trg OF 5 – postajališče 29

POVRATEK:

V poznih popoldanskih urah

VRSTA PREVOZA:

Posebni avtobus

ZAHTEVNOST POTI:

Lahka pot

DOLŽINA HOJE:

3 ure, 30 min v obe smeri

VIŠINSKA RAZLIKA:

118 m

OBVEZNA OPREMA:

Planinska obutev in obleka, rezervna oblačila, priporočamo pohodne palice.

OBVEZNI DOKUMENTI:

Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument in zdravstvena izkaznica.

DRUGE ZAHTEVE:

Primerna telesna pripravljenost

HRANA IN PIJAČA:

Iz nahrbtnika in na prireditvenem prostoru v Jeruzalemu.   

OPIS POTI:

Organizatorji letošnjega Dneva slovenskih planincev so Planinska zveza Slovenije, Občina Ljutomer in Planinsko društvo Ljutomer, ki letos praznuje 60 let uspešnega delovanja.

Vožnja: Ljubljana-Celje-Slovenska Bistrica-Ptuj-Ormož-Ivanjkovci, železniška postaja.

Hoja: ob 9.00 uri bo začetek organiziranega pohoda pod vodstvom planinskega vodnika do zbornega mesta v Jeruzalemu, kamor prispemo v 2 urah.

Osrednji program se prične ob 11. uri: po uvodnih pozdravih in kulturnem programu bo razvit nov prapor Planinskega društva Ljutomer, nato pa se bomo družili, poklepetali ter seveda okrepčali, dokler ne bo prišel čas odhoda.   

V popoldanskih urah se bomo peš odpravili do avtobusa, ki nas odpelje v Ljubljano.

STROŠKI IZLETA:  Morajo biti plačani pred izletom!

12 € - člani društva  

17 € - člani drugih PD 

Prijav po telefonu ne sprejemamo!  Na seznam se uvrstite šele po plačilu!

Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: 90672-0000133048, s pripisom smeri in datuma izleta.

Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte!

Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek, sreda od 16:00 do 18:00 in petek od 9:00 do 11:00.

Telefonske informacije pol ure pred uradnimi urami!  Podrobnejše informacije o izletu daje vodnik.

 

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene,

psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS. Udeleženec je dolžan

ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!

 

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno!

 

IZHODIŠČE:  Železniška postaja Ivanjkovci

Pot_Ivanjkovci_Jeruzalem