Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Trg Osvobodilne fronte 16, 1000 Ljubljana

 

Telefon: 01/ 431 61 14

 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Spletna stran: www.pdrustvo-ptlj.si

 

Seniorski odsek

 

 

 

      VABI ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

 

DATUM IZLETA:

Četrtek, 29. julija 2010

Kolovrat

Kota 570 - Sedlo Solarji - Na gradu - Trinški vrh - Nagnoj - Livek

 

VODJA:

Boris Lazar, Joško Kodermac                   GSM: 041 756 352

POMOČNIKA:

 Stane Tomšič  

ODHOD:

6.00

ZBORNO MESTO:

Glavna avtobusna postaja (štev. 29), Trg OF 5, Ljubljana

PREDVIDENI POVRATEK:

V večernih  urah

VRSTA PREVOZA:

Posebni avtobus

ZAHTEVNOST POTI:

Lahka

DOLŽINA HOJE:

4 ure hoje in 1 ura za ogled muzeja na prostem iz I. sv. vojne

VIŠINSKA RAZLIKA:

673 m

OPREMA:

Planinska oprema in obutev, primerna vremenskim razmeram,

obvezne pohodne palice 

OBVEZNI DOKUMENTI:

Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument, zdravstvena kartica

MALICA IN PIJAČA:

Na poti iz nahrbtnika, enolončnica v Poštarskem domu na Vršiču

OPIS POTI:

Vožnja Ljubljana - Nova Gorica - Tolmin. V vasi Volče levo do parkirnega prostora na višini 570  m. Od tu hoja  po  poti do Sedla Solarji 996 m in po grebenu Kolovrata, preko višinskih točk Na gradu (1113 m), Trinškega vrha (1139 m), Na gnoju (1193 m). Na poti bomo naleteli na urejen muzej na prostem, poveljniška in opazovalna mesta, mitralješke in poveljniške položaje, kaverne, jarke… Z grebena se odpira lep razgled na nekdanje bojišče Soške fronte, od Krnskega pogorja do Svete Gore in Furlanske nižine. Spustili se bomo v vas Livek (690 m), od koder nas bo avtobus zapeljal po dolini Trente, čez Vršič do Ljubljane. Postanek v Poštarskem domu na Vršiču.

STROŠKI IZLETA:

Morajo biti plačani v pisarni društva pred izletom!

17 € - člani društva    

22 € - člani drugih društev

Prijav po telefonu ne sprejemamo!      Z zgodnjim plačilom si zagotovite boljši sedež na avtobusu.

Najkasneje 5 dni pred izletom je možno tudi plačilo na račun društva: 90672-0000133048,  s pripisom smeri in datuma izleta. Pred plačilom se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih.

Pisarna na Cigaletovi 10, Ljubljana je odprta: torek, sreda od 16:00 do 18:00 in petek od 9:00 do 11:00.

Telefonske informacije pol ure pred uradnimi urami! Podrobnejše informacije o izletu posreduje vodnik.

 

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS. Udeleženec je dolžan ves čas

izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!       

                   Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno!