Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

 

Telefon: 01/ 431 61 14

 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Spletna stran: www.pdrustvo-ptlj.si

 

 

 

      VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

 

DATUM IZLETA:

Nedelja, 11. september 2011

 

Po Koroški planinski poti

 

VODJA:

Boris Lazar                                              GSM: 041 756 352
Tone Cepec, PD Ožbalt-Kapla

POMOČNIK:

Stane Tomšič

ODHOD:

6:00

ZBORNO MESTO:

Avtobusna postaja Ljubljana, štev 29

PREDVIDENI POVRATEK:

V večernih urah

VRSTA PREVOZA:

Posebni avtobus

ZAHTEVNOST POTI:

Lahka pot

DOLŽINA HOJE:

5-6  ur

VIŠINSKA RAZLIKA:

600 m

OPREMA:

Planinska oprema in obutev, priporočamo pohodne palice

OBVEZNI DOKUMENTI:

Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument, zdravstvena kartica

MALICA IN PIJAČA:

Na poti iz nahrbtnika, enolončnica ob pravem času.

ŽIGI:                                                

Andrejev dom na Slemenu, Smrekovec

OPIS POTI:

Hodili bomo po Koroški planinski poti, Slovenski planinski poti in deloma malo po svoje.

Obiskali bomo Andrejev dom na Slemenu (1086 m) in Dom na Smrekovcu (1275 m).

 

STROŠKI IZLETA:  Morajo biti plačani pred izletom!

 20 € - člani društva  

 25 € - člani drugih PD  

Prijav po telefonu ne sprejemamo!  Na seznam se uvrstite šele po plačilu!

 Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: SI56 9067 2000 0133 048, s pripisom smeri in datuma izleta.

Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte!

Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek, sreda od 16:00 do 18:00 in petek od 9:00 do 11:00.

             Telefonske informacije pol ure pred uradnimi urami!  Podrobnejše informacije o izletu daje vodnik.

 

 

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje

zdravstvene, psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS.

Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev

ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!

 

     

         Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno!