Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

 

Telefon: 01/ 431 61 14

 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Internet: www.pdrustvo-ptlj.si

 

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

 

DATUM IZLETA:

Nedelja, 19. junij 2011

 

Skupni izlet s PD HPT Sljeme Zagreb

Lovrenška jezera, 1529 m

Botanični, zoološki in hidrološki naravni spomenik

 

VODJA:

Marina Pirš                                                    GSM: 040 709 400

Žarko Nikšić – predsednik PD HPT Sljeme Zagreb

POMOČNIKA:

Matjaž Pirš in Stane Tomšič

ODHOD:

7:00 

ZBORNO MESTO:

Avtobusna postaja Ljubljana, postajališče 29

POVRATEK:

V večernih urah

VRSTA PREVOZA:

Posebni avtobus

ZAHTEVNOST POTI:

Lahka pot

DOLŽINA HOJE:

4 - 5  ur

OPREMA:

Planinska oblačila in obutev, zaščita pred soncem, pohodne palice

RELATIVNA VIŠINA :

Cca 200 m

OBVEZNI DOKUMENTI:

Veljavna planinska izkaznica, zdravstvena kartica in osebni dokument

DRUGE ZAHTEVE:

Obilo dobre volje

MALICA IN PIJAČA:

Iz nahrbtnika, po končanem pohodu skupno kosilo.

 

Letošnje tradicionalno srečanje s planinskimi prijatelji iz PD HPT »Sljeme« Zagreb bo na Pohorju.

 

Ob 9.00 se bomo sestali na Rogli. Po dobrodošlici se bomo skupaj odpravili na pohod proti Lovrenškim jezerom.

 

»V toplih dneh paše izlet na Lovrenška jezerca in barjanska okna, kjer se na dnu nabira šota, ob robu pa zarašča rušje ter se ti zdi, da se tukaj še času ne mudi, postojiš, da se ohladiš v senci smrekovih gozdov in že naprej po stezi proti razglednemu stolpu hitiš, pod teboj se lepota močvirja odpre, dolgo bi tukaj lahko stal in naravo občudoval.«          

 

Izlet bomo zaključili s skupnim kosilom in prijetnim planinskim druženjem.

 

STROŠKI IZLETA:  Morajo biti plačani pred izletom!

18 € - člani društva  

 23 € - člani drugih PD 

Prijav po telefonu ne sprejemamo!  Na seznam se uvrstite šele po plačilu!

Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: 90672-0000133048, s pripisom smeri in datuma izleta.

Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte!

Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek, sreda od 16:00 do 18:00 in petek od 9:00 do 11:00.

Telefonske informacije pol ure pred uradnimi urami!  Podrobnejše informacije o izletu daje vodnica.

 

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene,

psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS. Udeleženec je dolžan

ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!

 

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno!