Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Trg Osvobodilne fronte 16, 1000 Ljubljana

 

Telefon: 01/ 431 61 14

 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Spletna stran: www.pdrustvo-ptlj.si

 

 

 

                          VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

 

DATUM IZLETA:

v nedeljo, 14. novembra 2010

MARTINOVANJE

na Bizeljskem

VODJA:

Boris Lazar                                                   GSM: 041 756 352
Tone Jesenko – predsednik PD Brežice          

POMOČNIK:

Stane Tomšič 

ODHOD:

7.00

ZBORNO MESTO:

Glavna avtobusna postaja (štev. 29), Trg Osvobodilne fronte 5, Ljubljana

PREDVIDENI POVRATEK:

V večernih urah

VRSTA PREVOZA:

Posebni avtobus

ZAHTEVNOST POTI:

Lahka pot

DOLŽINA HOJE:

3-4 ure

OPREMA:

Planinska obleka in obutev, pohodne palice

DRUGE ZAHTEVE:

Primerna telesna pripravljenost

OBVEZNI DOKUMENTI:

Veljavna planinska izkaznica, zdravstvena kartica in osebni dokument

MALICA IN PIJAČA:

»Martinovo kosilo« v Gostišču Kocjan v Stari vasi

OPIS POTI: Na 28. jesenskem srečanju nas čakajo Martinov pohod, ocenjevanje letošnjega pridelka planincev – vinogradnikov, krst mošta, prijetna zabava in druženje ob glasbeni spremljavi Vilka Ureka.

Ob 9. uri se bomo srečali s člani PD Brežice na dvorišču gradu Podsreda (475 m). Po sprejemu udeležencev in vodenem ogledu gradu, se bomo podali na pot do Svetih gor nad Bistrico ob Sotli (527 m). Pot bomo zaključili z vodenim ogledom cerkve in kapel na Svetih gorah. Pohod bomo z nekaj postanki opravili v dobrih treh urah, nato pa nadaljevali  z Martinovanjem v Gostišču Kocjan v Stari vasi.  

Planinci – vinogradniki so naprošeni, da prinesejo 1 l vina v ocenjevanje.

STROŠKI IZLETA:  Morajo biti plačani pred izletom!

25 € - člani društva

30 € - člani drugih društev

Prijav po telefonu ne sprejemamo!      Z zgodnjim plačilom si zagotovite boljši sedež na avtobusu.

Najkasneje 5 dni pred izletom je možno tudi plačilo na račun društva: 90672-0000133048,  s pripisom

smeri in datuma izleta. Pred plačilom se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih.

Pisarna na Cigaletovi 10, Ljubljana je odprta: torek, sreda od 16:00 do 18:00 in petek od 9:00 do 11:00.

Telefonske informacije pol ure pred uradnimi urami!   Podrobnejše informacije o izletu posreduje vodnik.

 

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, psihofizične in

tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS. Udeleženec je dolžan ves čas

izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!

    

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno!