Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

 

Telefon:  01/ 431 61 14

 

E-mail:   pd.telekom@siol.net   Internet: www.pdrustvo-ptlj.si

 

 

 

 

 

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

 

DATUM IZLETA:

         Sreda, 27. april 2011

MARTINOVA POT, VIA SANCTI MARTINI

 

Pohod s PD Pošte in Telekoma Celje in Maribor

 

VODJA:

Boris Lazar, Ferdinand Glavnik

  GSM: 041 756 352

POMOČNIK:

Stane Tomšič

ODHOD:

7.00

ZBORNO MESTO:

Avtobusna postaja Ljubljana, Trg OF 5 – postajališče 29

POVRATEK:

V večernih urah

VRSTA PREVOZA:

Posebni avtobus

ZAHTEVNOST POTI:

Lahka nezahtevna pot

DOLŽINA HOJE:

5 ur vključno z ogledom

RELATIVNA VIŠINA:

500 m

OBVEZNA OPREMA:

Planinska obutev in obleka, priporočamo pohodne palice

OBVEZNI DOKUMENTI:

Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument in zdravstvena kartica.

DRUGE ZAHTEVE:

Primerna telesna pripravljenost.

MALICA IN PIJAČA:

Na poti iz nahrbtnika. Po končani turi enolončnica.

OPIS: Leta 1997 se je komisija za rekreacijo (ali nekaj podobnega) pri svetu Evrope odločila, da na nek poseben način povežejo evropske narode med sabo. V mislih so imeli do nedavnega zaprto področje vzhodne Evrope. Zelo prav jim je prišla ideja nekakšnega romanja po poti v 7. stoletju rojenega svetnika sv. Martina. Pot povezuje kraje med Sombathely-jem na Madžarskem, kjer se je Martin rodil in Tours-om v Franciji kjer je njegov grob. Torej nastaja neki novi "kamino" tokrat tudi preko naših krajev. Pot preko Savinjske doline še ni označena predvidevamo lahko, da bo povezala kraje s sv. Martinom, ker pa je teh cerkva skoraj 100 pridejo v poštev morda samo farni zavetniki. Za začetek naša pot povezuje dva Martina in sicer ob Paki in ob Dreti. Ne bomo hodili po cestah ampak prečimo Dobrovlje med Letušom in Nazarjem nato ob Savinji do Mozirskega gaja. Pot je delno markirana delno pa se hodi po neoznačenih kolovozih in stezah. Torej začnemo pri mostu v Letušu se povzpnemo pod Madrgo na Dobrovljah, nato se počasi spuščamo do Nazarij. Na hitro si ogledamo samostan z bogato knjižnico in cerkvijo, nadaljujemo ob Savinji do Mozirskega gaja. Skoraj verjetno ne bo pohodnika, da ga ne bo premamilo cvetno razkošje v gaju! To si moramo ogledati!

STROŠKI IZLETA: 

Morajo biti plačani pred izletom!

20 € - člani društva

 25 € - člani drugih PD

Prijav po telefonu ne sprejemamo!  Na seznam se uvrstite šele po plačilu!

 

Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: 90672-0000133048,  s pripisom smeri in datuma izleta. 

Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte!

        Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek, sreda od 16:00 do 18:00 in petek od 9:00 do 11:00.

   Telefonske informacije pol ure pred uradnimi urami!  Podrobnejše informacije o izletu daje vodnik.

 

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje

zdravstvene, psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS.

Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev

ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!

 

      Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno!