Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Trg Osvobodilne fronte 16, 1000 Ljubljana

 

Telefon: 01/ 431 61 14

 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Spletna stran: www.pdrustvo-ptlj.si

 

 

 

 

 

      VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

 

DATUM IZLETA:

Sobota, 23. oktober 2010

34. pohod

PO POTEH BREŽIŠKE ČETE

 

VODJA:

Milan Gugleta                                           GSM: 031 379 568

Tone Jesenko, predsednik PD Brežice       GSM: 051 323 335

ODHOD:

7.00

ZBORNO MESTO:

Glavna avtobusna postaja (štev. 29), Trg OF 5, Ljubljana

PREDVIDENI POVRATEK:

V popoldanskih urah

VRSTA PREVOZA:

Posebni avtobus

ZAHTEVNOST POTI:

Lahka pot

DOLŽINA HOJE:

Cca 4 ure

VIŠINSKA RAZLIKA:

250 m

OPREMA:

Planinska oprema in obutev, priporočamo pohodne palice

OBVEZNI DOKUMENTI:

Veljavna planinska izkaznica, zdravstvena kartica in osebni dokument

MALICA IN PIJAČA:

Na poti iz nahrbtnika, po končani turi partizanski golaž

ŽIGI:

Posebna izkaznica pohoda. Za trikratno udeležbo na pohodu dobimo bronasto,

za 5x srebrno in za 10x zlato značko pohoda

OPIS POTI:

Ob prazniku občine Brežice se dobimo z domačini v Pečicah okoli 9 ure. Po končani proslavi v počastitev padlim borcem Brežiške čete se bomo napotili na skupni pohod. Pot nas bo vodila najprej proti severu mimo kamnoloma do križišča na Golem vrhu, kjer zavije levo proti severozahodu. V spustu po gozdnih poteh in cesti bomo prečkali cesto Podsreda – Senovo in nadaljevali do Kunejevega hrama v Gorjanah, kjer bo krajši postanek za malico iz nahrbtnika. Vračali se bomo proti zahodu po kolovozu nad Gorjanami do Železnega, kjer bomo ponovno prečkali cesto Podsreda – Senovo, se povzpeli do odcepa ceste za grad Podsreda, tu pa desno po gozdni cesti mimo Golega vrha nazaj v Pečice, kjer nam bodo podpisali dnevnike planinskega pohoda in podelili značke.

Izgubljeno energijo nam bo povrnil brezplačni partizanski golaž.

 

STROŠKI IZLETA:  

Morajo biti plačani v pisarni društva pred izletom!

15 € - člani društva

20 € - člani drugih društev

Prijav po telefonu ne sprejemamo!      Z zgodnjim plačilom si zagotovite boljši sedež na avtobusu.

Najkasneje 5 dni pred izletom je možno tudi plačilo na račun društva: 90672-0000133048,  s pripisom

smeri in datuma izleta. Pred plačilom se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih.

Pisarna na Cigaletovi 10, Ljubljana je odprta: torek, sreda od 16:00 do 18:00 in petek od 9:00 do 11:00.

Telefonske informacije pol ure pred uradnimi urami!   Podrobnejše informacije o izletu posreduje vodnik.

 

OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS. Udeleženec je dolžan

ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!

     

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno!