Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

 

Telefon: 01/ 431 61 14

 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Spletna stran: www.pdrustvo-ptlj.si

 

 

 

      VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

 

 

DATUM IZLETA:

Nedelja, 27. marec 2011

Med Porabske Slovence

z umetnostnim zgodovinarjem

 

VODJA:

Irena Fekonja                                           GSM: 040 245 607

STROKOVNO VODSTVO:

dr Ferdinand Šerbelj in Marijana Sukič

ODHOD:

6:00

ZBORNO MESTO:

Glavna avtobusna postaja (štev. 29), Trg OF 5, Ljubljana

PREDVIDENI POVRATEK:

V večernih urah

VRSTA PREVOZA:

Posebni avtobus

ZAHTEVNOST POTI:

Lahka pot

DOLŽINA HOJE:

2 uri

OPREMA:

Planinska obleka in obutev, primerna letnemu času in vremenu.

OBVEZNI DOKUMENTI:

Veljavna planinska izkaznica in osebni dokument (Madžarska)

MALICA IN PIJAČA:

Na poti iz nahrbtnika. Kosilo v restavraciji Lipa, Monošter.

OPIS POTI: 

Odpravili se bomo na skrajni zahod Madžarske, na tromeji Avstrije, Madžarske in Slovenije, kjer živijo porabski Slovenci, ki z vso ljubeznijo ohranjajo slovenski jezik in kulturo.

Vožnja: Ljubljana - Gornja Radgona - Kuzma - mejni prehod Martinje - Gornji Senik.

 

Okvirni program izleta pod vodstvom umetnostnega zgodovinarja in lokalne vodnice:

Ogled cerkve sv. Janeza Krstnika in spominske hiše v Gornjem Seniku. Ogled baročne cerkve v Monoštru. Domače kosilo v restavraciji Lipa Slovenskega kulturnega centra Monošter in ogled filma Porabje nekoč in danes. Obisk muzeja »železne zavese« in prizorišča bitke s Turki.

V skladu z razpoložljivim časom bomo naredili tudi prijeten sprehod po državni meji.

STROŠKI IZLETA:

 

SE PLAČAJO OBVEZNO PRED IZLETOM!

30 € - člani društva

35 € - člani drugih društev

Prijav po telefonu ne sprejemamo!    Z zgodnjim plačilom si zagotovite boljši sedež v avtobusu.

Najkasneje 5 dni pred izletom je možno tudi plačilo na račun društva: 90672-0000133048,  s pripisom

smeri in datuma izleta.  Pred plačilom se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih.

        Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek, sreda od 16:00 do 18:00 in petek od 9:00 do 11:00.

   Telefonske informacije pol ure pred uradnimi urami! Podrobnejše informacije o izletu daje vodnica.

 

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje

zdravstvene, psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS.

Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!

   

              Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno!