Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

 

Telefon: 01/ 431 61 14

 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Spletna stran: www.pdrustvo-ptlj.si

 

 

 

          VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

 

DATUM IZLETA:

Sobota, 11. december 2010

Prednovoletno srečanje

VRHOVI OKOLI KRANJA

 

VODJA:

Janko Marn GSM: 031 314 107, Boris Lazar GSM: 041 756 352  

POMOČNIKI:

Polde Balažič GSM: 041 382 826, Uroš Škrjanec, Janez Pisovec        

DVA ODHODA:

8:00 in 10:30  – glej OPIS POTI

ZBORNO MESTO:

Glavna avtobusna postaja, Trg Osvobodilne fronte 5, Ljubljana

PREDVIDENI POVRATEK:

Dva odhoda avtobusa: 18:30 in 20:30

VRSTA PREVOZA:

Posebni avtobus

ZAHTEVNOST POTI:

Lahka pot

DOLŽINA TURE:

1.tura: 4 ure,  2.tura: 2 uri

RELATIVNA VIŠINA:

Nekaj 100 metrov

OPREMA:

Planinska obutev in obleka, primerna vremenskim razmeram, priporočamo pohodne palice (po potrebi male dereze).

OBVEZNI DOKUMENTI:

Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument in zdravstvena kartica

MALICA IN PIJAČA:

Iz nahrbtnika ali v koči na Sv. Joštu, kosilo na Šmarjetni gori

OPIS POTI: Naše tradicionalno prednovoletno srečanje bo tokrat na Gorenjskem. Vodili nas bodo vodniki naše bivše Planinske skupine Kranj. Odpravili se bomo na dva, različno dolga izleta, nobeden pa ne bo pretirano naporen.

Po končanem pohodu se bomo okrepčali in veselili na Šmarjetni gori ob zvokih »Peklenskih muzikantov«.

Na srečanju bomo izvedli tudi izredni občni zbor zaradi spremembe naslova sedeža društva!

 

Dva odhoda avtobusa iz Ljubljane - ob prijavi navedite, za katero uro odhoda ste se odločili:

8:00    Boris Lazar:  Vožnja do Zgornje Besnice – Špičasti hrib – Sv. Jošt (820 m) – Šmarjetna gora.  4 ure. Vodita Polde Balažič in Janez Pisovec.

10:30  Janko Marn: Vožnja do Stražišča – pohod po bližnji okolici Šmarjetne gore. 2 uri. Vodi Uroš Škrjanec.

 

STROŠKI IZLETA:  

Morajo biti plačani v pisarni društva pred izletom!

15 € - člani društva

20 € - člani drugih društev                        

Prijav po telefonu ne sprejemamo!      Z zgodnjim plačilom si zagotovite boljši sedež na avtobusu.

Najkasneje 5 dni pred izletom je možno tudi plačilo na račun društva: 90672-0000133048,  s pripisom

smeri in datuma izleta. Pred plačilom se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih.

Pisarna na Cigaletovi 10, Ljubljana je odprta: torek, sreda od 16:00 do 18:00 in petek od 9:00 do 11:00.

Telefonske informacije pol ure pred uradnimi urami!   

 

OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS. Udeleženec je dolžan

ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!

     

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno!