Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

 

Telefon: 01/ 431 61 14

 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Spletna stran: www.pdrustvo-ptlj.si

 

 

 

          VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

 

DATUM IZLETA:

Sobota, 10. december 2011

Prednovoletno srečanje

PO ŠKOFJELOŠKEM HRIBOVJU

 

VODJA:

1.tura: Boris Lazar                                      GSM: 041 756 352
2.tura: Stanko Jaki                                      GSM: 041 696 925

POMOČNIKI:

1.tura:    Polde Balažič                                             GSM: 041 382 826
2.tura:    Uroš Škrjanec                                            GSM: 041 382 781

DVA ODHODA:

7:00 in 9:30 – glej OPIS POTI

ZBORNO MESTO:

Avtobusna postaja Ljubljana, štev. 29

PREDVIDENI POVRATEK:

Dva odhoda avtobusa: 18:00 in 20:00

VRSTA PREVOZA:

Posebni avtobus

ZAHTEVNOST POTI:

Lahka pot

DOLŽINA TURE:

1.tura: 4 ure,  2.tura: 2 uri

RELATIVNA VIŠINA:

Nekaj 100 metrov

OPREMA:

Planinska obutev in obleka, primerna vremenskim razmeram, priporočamo pohodne palice (po potrebi male dereze).

OBVEZNI DOKUMENTI:

Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument in zdravstvena kartica

MALICA IN PIJAČA:

Iz nahrbtnika, kosilo v restavraciji Bellevue na Šmarjetni gori

OPIS POTI:

Naše tradicionalno prednovoletno srečanje bo na Gorenjskem. Odpravili se bomo na dva, različno dolga izleta, nobeden pa ne bo pretirano naporen. Po končanem pohodu se bomo okrepčali in veselili na Šmarjetni gori ob zvokih »Peklenskih muzikantov«. Organizirana bo tombola z bogatimi dobitki.

 

Dva odhoda avtobusa iz Ljubljane - ob prijavi navedite, za katero uro odhoda ste se odločili:

7:00  Boris Lazar:  Selška dolina – Planica – Crngrob.  4 ure hoje. Vodi Polde Balažič.

 

9:30  Stanko Jaki:  Okolica Kranja – Šmarjetna gora.   2 uri hoje.  Vodi Uroš Škrjanec.

 

STROŠKI IZLETA:   Morajo biti plačani pred izletom!

17 € - člani društva                          

Prijav po telefonu ne sprejemamo!  Na seznam se uvrstite šele po plačilu!

 

Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: 90672-0000133048,  s pripisom smeri in datuma izleta. 

Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte!

                 Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek, sreda od 16:00 do 18:00 in petek od 9:00 do 11:00.

            Telefonske informacije pol ure pred uradnimi urami!  Podrobnejše informacije o izletu daje vodnik.

 

OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS. Udeleženec je dolžan

ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!

     

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno!