Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

 

Telefon: 01/ 431 61 14

 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Internet: www.pdrustvo-ptlj.si

 

 

 

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

 

DATUM IZLETA:

Nedelja, 12. junij 2011

 

Zavrč - Drenovec, Haloze

 

44. srečanje planincev Pošte in Telekoma Slovenije

 

VODJA:

Stane Tomšič                                                     GSM: 041 830 366

Vlado Možina, PD PT Maribor                                   GSM: 041 454 640

POMOČNIKI:

Janko Marn in vodniki PZS   

ODHOD:

6:30

ZBORNO MESTO:

Glavna avtobusna postaja, Trg OF 5, Ljubljana – postajališče 29.

VRSTA PREVOZA:

Posebni avtobus.

POVRATEK:

V večernih urah.

ZAHTEVNOST POTI:

Lahka (dve dolžini poti po izbiri).

OPREMA:

Planinska obutev in obleka, primerna vremenskim razmeram, pohodne palice.

OBVEZNI DOKUMENTI:

Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument in zdravstvena kartica.

MALICA IN PIJAČA:

Med potjo iz nahrbtnika, topla malica na Turistični kmetiji Džurman.

ŽIGI:

Haloška planinska pot.

OPIS IZLETA: 

Organizator letošnjega tradicionalnega 44. srečanja PD PT Slovenije je PD Pošte in Telekoma Maribor.

Srečanje bo pri Turistični kmetiji in vinogradništvu Pungračič (po domače Džurman), Drenovec 7, Zavrč.

 

Vožnja: Ljubljana-Celje-Ptuj-Ormož-grad Borl-Zavrč.

 

Na prizorišče srečanja se bomo peš odpravili po različnih poteh, pod vodstvom vodnikov PD PT Maribor:

9.00, pot A:  Grad Borl-Veliki vrh-Švabovo-Grebljica-Turški vrh-Drenovec-Džurman – 3 ure zmerne hoje.

9.30, pot B:  Grebljica-Turški vrh-Drenovec-Džurman – 1,5 ure zmerne hoje.

 

Okrog 12.30 se bo začel krajši uradni program, v katerem bo udeležence planinskega srečanja pozdravil predsednik PD Pošte in Telekoma Maribor Jože Strelec.

Nadaljevali bomo s toplo malico in veselim planinskim druženjem, do poznih popoldanskih ur.

Med 17. in 18. uro je predviden zaključek srečanja, sestop do avtobusa in vožnja proti Ljubljani.

STROŠKI IZLETA:  Morajo biti plačani pred izletom!

15 € - člani društva  

20 € - člani drugih PD 

Prijav po telefonu ne sprejemamo!  Na seznam se uvrstite šele po plačilu!

Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: 90672-0000133048, s pripisom smeri in datuma izleta.

Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte!

Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek, sreda od 16:00 do 18:00 in petek od 9:00 do 11:00.

Telefonske informacije pol ure pred uradnimi urami!  Podrobnejše informacije o izletu daje vodnik.

 

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene,

psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS. Udeleženec je dolžan

ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!

 

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno!