Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Trg Osvobodilne fronte 16, 1000 Ljubljana

 

Telefon: 01/ 431 61 14

 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Spletna stran: www.pdrustvo-ptlj.si

 

 

Odsek za varstvo narave in Planinsko jamarski odsek

 

 

VABITA ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA IZLET:

 

DATUM IZLETA:

         Nedelja, 19. april 2009

 

 

Ob ponorih reke Reke

 

 

VODJA:

Irena Fekonja
GSM: 040 245 607

POMOČNIKA:

Aleksander Oblak, Darja Radešček
 

ODHOD:

8:00

ZBORNO MESTO:

Avtobusna postaja na Trgu OF 5, Ljubljana, postajališče 29

POVRATEK:

V večernih urah

VRSTA PREVOZA:

Posebni avtobus

ZAHTEVNOST POTI:

Lahka označena pot

DOLŽINA HOJE:

4 ure

OPREMA:

Planinska obutev in obleka, pohodne palice

OBVEZNI DOKUMENTI:

Veljavna planinska izkaznica in osebni dokument

DRUGE ZAHTEVE:

Primerna telesna pripravljenost

MALICA IN PIJAČA:

Dopoldne iz nahrbtnika, popoldne v kmečkem turizmu (Grahovo brdo)

ŽIGI:

Pot slovenskih legend: KT-25 in KT-30 in Poštarska jamska pot KT-18

OPIS POTI:  

Z avtobusom se bomo mimo Postojne zapeljali v MATAVUN, kjer bo štart organiziranega pohoda.

Označena 10 km dolga pot je speljana po področju Regijskega parka Škocjanske jame in je zelo razgibana. Dolžina hoje cca 4 ure. Na pohodu bomo z vami Irena, Darja in Sandi.

Po končanem pohodu se bomo odpeljali v GRAHOVO BRDO na popoldansko kosilo.

 

STROŠKI IZLETA: morajo biti plačani pred izletom!

20 € 

PRIJAVA IN INFORMACIJE:                    

POZOR!    Planinska pisarna društva je zaprta od 01. do 15. aprila 2009.

Prijavite se pri vodnici Ireni Fekonja na GSM 040 245 607.

Plačilo stroškov izleta na račun društva: 90672-0000133048, s pripisom smeri in datuma izleta.

 

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene,

fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS. Udeleženec je dolžan ves

čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!

 

Želimo varno hojo in lep planinski dan.