Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Trg Osvobodilne fronte 16, 1000 Ljubljana

 

Telefon: 01/ 431 61 14

 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Spletna stran: www.pdrustvo-ptlj.si

Prijava na teden smučanja:

RISOUL, Francija

 

9. do 16. januar 2010 - 8 dni

         

Ime in priimek:

 

 

 

 

 

Rojstni datum in državljanstvo:

 

 

Številka potnega lista ali osebne izkaznice:

 

 

Naslov v osebnem dokumentu

 - ulica in hišna št.:

 

Poštna številka in kraj:

 

 

 

Naslov za obveščanje:

 

 

 

Telefon ali GSM:

 

 

E-mail:

 

 

Vrsta prevoza:

 

Avtobus

 

Lastni prevoz

 

Želim najeti apartma za:

 

4 osebe

 

 

6 oseb

Z menoj bodo v apartmaju:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

Izjavljam:

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s programom smučanja v organizaciji TURISTIČNE AGENCIJE  R & B  POT, Branimir Mikulaš s.p.,  Medvedova 15, 1410 Kamnik.

Izpolnjujem zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na zimovanju in imam plačano članarino pri PD Pošte in Telekoma Ljubljana za leto 2009/2010.

 

 

Datum:..........................................                          Podpis:……………………………