PLANINSKO DRUŠTVO                                                                      

ŠEMPETER

 

 

 

Spoštovani,

 

 

                   vabimo vas na občni zbor Planinskega društva Šempeter,

ki bo v nedeljo 29. marca 2009 v planinskem domu v Marija Reki ob 10. uri

 

 

Predlog dnevnega reda:

1.     Uvodni pozdrav in kulturni program

2.     Izvolitev delovnega predsedstva

3.     Poročila za leto 2008

-         o delu društva

-         blagajničarke

-         nadzornega odbora

4.     Razprava po poročilih in beseda gostov

5.  Program dela za leto 2009

6.  Podelitev priznanj

7.     Razno

 

 

Po občnem zboru, vas vabimo na prijetno druženje.

 

 

 

Lep planinski pozdrav!

 

 

 

Šempeter, 18. 3. 2009                                           Predsednik PD Šempeter

 

 

                                                                           Silvo Črepinšek