PLANINSKO DRUŠTVO                                                                     

ŠEMPETER

 

 

 

Spoštovani,

 

 

                   vabimo vas na občni zbor Planinskega društva Šempeter,

ki bo v nedeljo 25. marca 2012 v gostilni pri Vaški lipi, v domu upokojencev Griže, ob 10. uri.

 

 

 

 

Predlog dnevnega reda:

1.     Uvodni pozdrav in kulturni program

2.     Izvolitev delovnega predsedstva

3.     Poročila za leto 2011

-         o delu društva

-         blagajničarke

-         nadzornega odbora

4.     Razprava po poročilih in beseda gostov

5.     Razrešnica dosedanjemu upravnemu odboru, nadzornemu odboru in

častnemu razsodišču

          6.  Predstavitev novih kandidatov in volitve

          7.  Program dela za leto 2012

8.     Razno

 

 

Po občnem zboru, vas vabimo na prijetno druženje.

 

 

 

 

Lep planinski pozdrav!

 

 

 

Šempeter, 6. 3. 2012                                          Predsednik PD Šempeter

 

 

                                                                           Silvo Črepinšek