PLANINSKO DRUŠTVO                                                                     

ŠEMPETER

 

 

 

Spoštovani,

 

 

vabimo vas na občni zbor Planinskega društva Šempeter,

ki bo v četrtek 16. januarja 2014 v Osnovni šoli Šempeter, ob 18. uri.

 

 

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

1.     Uvodni pozdrav in predavanje ga Magde Šalamon

2.     Izvolitev delovnega predsedstva

3.     Poročila za leto 2013

-         o delu društva

-         blagajničarke

-         nadzornega odbora

4.     Razprava po poročilih in beseda gostov

          5.  Program dela za leto 2014

5.     Razno

 

 

 

 

 

 

 

Lep planinski pozdrav!

 

 

 

Šempeter, 03. 01. 2014                                      Predsednik PD Šempeter

 

 

                                                                           Silvo Črepinšek